Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Spojovatelka

+420 558 304 111
+420 800 177 323

Pracoviště

Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie

Naše chirurgické oddělení se specializuje zejména na problematiku cévní chirurgie v celé její šíři, a také na  laparoskopické operace benigních chirurgických onemocnění – zejména operace žlučníků a kýl.  Současně se na našem pracovišti operativě věnují také urologové.

 


Cévní chirurgie

Naše chirurgické oddělení tvoří spolu s Oddělením intervenční radiologie Vaskulární centrum, které funguje a rozvíjí se již více než 20 let. (Dohromady s Kardiocentrem vytváří jedno z mála Komplexních kardiovaskulárních center v naši republice.) Pracoviště je specializované na diagnostiku a léčbu postižení periferních cév - od krčních tepen zásobujících mozek až po tepny nebo žíly dolních končetin, problematiku aorty nevyjímaje. Výjimečnost centra spočívá mimo jiné v těsné provázanosti a spolupráci mezi oddělením cévní chirurgie a intervenční radiologie, ve špičkovém přístrojovém i personálním vybavení tohoto centra. Díky tomu umožňuje pacientům komplexní a precizní diagnostiku a terapii. Vše na jednom místě.

Služeb třineckého Vaskulárního centra využije ročně mnoho tisíc pacientů.

Podařilo se nám vybudovat centrum, které se v průběhu let změnilo na jedno z největších a nejuznávanějších vaskulárních center v republice. Nyní zde pracuje mimo jiné deset erudovaných, atestovaných cévních chirurgů, čtyři erudovaní, atestovaní intervenční radiologové, atestovaný angiolog a další specializovaní chirurgové a rentgenologové. Toto personální zázemí nemá v našem kraji obdoby. Také zázemí operačních a intervenčních sálů a přístrojové techniky nutné k diagnostice a terapii cévních pacientů je na nejvyšší úrovni. Jde o moderní operační sály, katetrizační laboratoře, CT i MR, UZ přístroje a další. Nejnovější akvizicí je i nejmodernější hybridní operační sál v republice.

Díky novým diagnostickým postupům a přístrojům umíme lépe a efektivněji zjistit druh a rozsah cévního onemocnění u pacientů. Propracované operační a intervenční techniky umožňují operačně či intervenčně řešit stále rozsáhlejší a komplikovanější cévní postižení. Velkým pokrokem v terapii onemocnění periferních tepen byl rozvoj a aplikace hybridních vaskulárních technik, které umožňují kombinovaným chirurgicko-intervenčním přístupem řešit v jedné době na jednom hybridním operačním sále komplikované případy. V rozvoji těchto technik patří jistě naše centrum k naprosté špičce v naší zemi.

Vaskulární centrum nemocnice Podlesí zajišťuje nepřetržitý 24 hodinový provoz a je schopno kdykoliv řešit v podstatě jakýkoli akutní cévní problém. Ať již chirurgicky, intervenčně nebo hybridně.

Největší devizou pracoviště je neustálé sledování nových špičkových technologií a trendů a jejich rychlá a úspěšná aplikace do diagnostických a terapeutických procesů.

V roce 2010 Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie získalo Akreditaci pro specializační vzdělávání lékařů v oboru cévní chirurgie. Nemocnice tak může vzdělávat nejen své lékaře, ale také poskytovat praktickou výuku pro lékaře z jiných zdravotnických zařízení. Akreditaci uděluje Ministerstvo zdravotnictví.

Abychom zlepšili dostupnost naší péče pacientům, máme také cévní ambulance v několika okresních městech Moravskoslezského kraje. Léčíme pacienty nejen z našeho regionu, ale i pacienty z různých částí Moravy a Čech. Nejsou výjimkou i pacienti z Polska a Slovenska.

Spektrum péče cévní chirurgie


Laparoskopická chirurgie

Naše nemocnice začala používat miniivazivní přístup k operování jako jedna z prvních v České republice. První laparoskopická operace žlučníku byla provedena již na konci roku 1991.

Změna klasické invazivní chirurgie v chirurgii miniinvazivní  rozšiřuje a mění přístup chirurga k řešení řady operačních výkonů. Miniinvazivní postupy představují pro naše pacienty zásadní změnu oproti klasickým technikám. Řada výkonů dnes paří mezi postupy které jsou prokazatelně považovány za zlatý standard při volbě operační techniky. Dnes lze s trochou nadsázky říci, že většinu výkonů , zejména v oblasti dutiny břišní lze provést laparoskopicky.

Laparoskopická chirurgie klade vyšší finanční nároky na přístrojové vybavení, instrumentárium a zároveň i na erudici  operujícího chirurga. V čem je tedy výhoda těchto postupů?

Jednoznačným benefitem pro operovaného je šetrnost výkonu, čímž se snižuje operační zátěž pacienta a s tím i související zkrácení délky hospitalizace a doby celkové rekonvalescence. Po těchto výkonech jsou menší pooperační bolesti, dochází k redukci pooperačních komplikací. Je třeba zmínit i kosmetický efekt celého výkonu v podobě nepatrných jizev ve srovnání s klasickým přístupem.

Na našem oddělení můžeme nabídnout širokou škálu postupů od nejčastěji prováděného laparoskopického odstranění žlučníku nebo řešení kýl stěny břišní. Miniinvazivní postup u některých operací používají naši urologové.

Podrobné informace a hodnocení vašeho zdravotního stavu provedeme  na  naší ambulanci, kde je možné se objednat ke konzultaci.

Spektrum péče laparoskopické chirurgie


Urologie

V návaznosti na urologické ambulance naší nemocnice je v rámci našeho chirurgického oddělení prováděno velké množství urologických operací. Operace provádějí erudovaní, atestovaní urologové s mnohaletými zkušenostmi právě v oblasti operativy vylučovacího traktu a také prostaty. Rovněž v tomto oboru je velké množství výkonů prováděno miniinvazivně – endoskopicky a laparoskopicky.

Spektrum péče urologie


Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie má dvě lůžkové stanice s celkem 41 lůžky (součástí jsou i dva nadstandardně vybavené jednolůžkové  pokoje) pro standardní hospitalizaci  a samostatnou jednotku pro jednodenní chirurgii s 10 lůžky.

Plně personálně a přístrojově vybavené 14 lůžkové ARO-JIP nám zabezpečuje intenzivní péči o pacienty po těžších operacích nebo o pacienty ve vážnějším zdravotním stavu.

Velký důraz klademe na spokojenost našich pacientů. Proto se  naše nemocnice neustále pohybuje na špičce žebříčku spokojenosti pacientů v průzkumech Healthcare Institutu, které jsou každoročně zveřejňovány.

Vážíme si také spolupráce s praktickými lékaři a dalšími specialisty, se kterými o naše společné pacienty pečujeme.

Kontakty:

Sekretariát
+420 558 304 304
Chirurgie I.
+420 558 304 305
Chirurgie II.
+420 558 304 306
chirurgie@npo.agel.cz
napište nám, zeptejte se