Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Spojovatelka

+420 558 304 111
+420 800 177 323

Odborná veřejnost

Projekty s podporou EU

Nemocnice Podlesí a.s. realizuje projekt energetických úspor v Nemocnici Podlesí a.s., Třinec., jehož cílem je realizace energeticky efektivních opatření vedoucí k dosažení trvalé úspory energie. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

 

Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program

Název projektu: Rozvoj a podpora péče o pacienty komplexního kardiovaskulárního centra Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016662

Výzva: 99. Výzva IROP - Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty - SC 6.1 (REACT EU)

Projekt je zaměřen na rozvoj a podporu zdravotní péče o zvlášť ohroženou skupinu pacientů komplexního kardiovaskulárního centra Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s.

Hlavním cílem projektu je pořízení přístrojového vybavení komplexního kardiologického centra tak, aby došlo k zajištění kvalitní a adekvátní zdravotní péče zvlášť ohrožených skupin pacientů a zvýšení odolnosti kardiovaskulární péče vůči aktuálním infekčním hrozbám (včetně pandemie COVID-19), a to jak na národní úrovni, ale zejména na lokální a regionální úrovni. 

Cíle bude dosaženo prostřednictvím rozvoje a modernizace jednotlivých pracovišť Komplexního kardiologického centra nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s., čímž bude zajištěna optimální individuální léčba kardiologickým pacientům, kteří jsou ohroženou skupinou pacientů nejen při současné pandemii onemocnění COVID-19, ale i do budoucna při dalších možných infekčních   onemocněních, které tak můžou velmi zásadně změnit a zkomplikovat úspěšnost léčby kardiologických onemocnění.