Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Spojovatelka

+420 558 304 111
+420 800 177 323

Pacienti, návštěvy, veřejnost

Informace pro pozůstalé

Vážení pozůstalí,
dovolujeme si Vám nabídnout několik potřebných informací v řešení těžké životní situace.

O úmrtí je telefonicky informován nejbližší příbuzný, který je uveden při příjmu pacienta ve zdravotnické dokumentaci. Této osobě na základě předložení občanského průkazu a oproti podpisu jsou předány osobní věci zemřelého na příjmovém oddělení. V případě, že se dostaví osoba blízká, která není uvedena ve zdravotnické dokumentaci, je nutné si s sebou přinést občanský průkaz a další doklad prokazující vztah k zemřelému (např.rodný, oddací list).V případě partnerství např.doklad o vedení společné domácnosti (nájemní smlouva).
Nejbližší příbuzní obdrží dokument o úmrtí, se který se obrátí na pohřební službu.  Další dokumentace  úmrtí se předává na matriku a ta vystavuje úmrtní list.

Cenné věci, cennosti, finanční hotovost vyšší než 2000 Kč se dle vnitřního předpisu NP nevydávají, tyto věci jsou zahrnuty do pozůstalosti, další viz. níže dědické řízení.

Při zařizování pohřbu musíte mít s sebou některý z uvedených dokladů totožnosti zemřelého: rodný list, oddací list, cestovní pas.

Zemřelého nelze vystavovat jinak než v rakvi, není tedy možné o to žádat v nemocnici nebo na patologii. Šaty k obřadu přijímá pohřební služba.

Občanský průkaz, který zůstal v době úmrtí v nemocnici předává zdravotnické zařízení na Matriku Třinec.

Matriční úřad Třinec (tel. 558 306 kl. 134 -136).

Dědické řízení

Administrativní pracovník příjmového oddělení odešle na příslušný okresní soud soupis věcí, které podléhají dědickému řízení. Soud v místě bydliště zemřelého stanoví notáře k projednání dědictví.
Po ukončení dědického řízení správce pozůstalosti kontaktuje příjmové oddělení našeho zdravotnického zařízení a domluví se na převzetí pozůstalosti.
Pozůstalost se vydává na základě OP a Usnesení z okresního soudu denně v době od 6 - 14 hod. na přijmovém oddělení anebo po telefonické dohodě na č. 558 304 418.