Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 558 304 111
+420 800 177 323
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY

Návštěvy budou umožněny na základě mimořádného opatření MZ ČR s platností od 24. 5. 2021 POUZE za níže uvedených podmínek:

 • Doba návštěv od 14.00 do 16.00 hodin.
 • K 1 pacientovi max. 2 osoby po dobu 15 minut.
 • Po celou dobu pobytu v areálu nemocnice je nutné používat ochranu dýchacích cest – respirátor minimálně třídy FFP2/N95 (bez výdechového ventilu).
 • Návštěva pacienta je možná pouze za splnění podmínky předložení jednoho z těchto dokladů:
 • Doklad o absolvování PCR testu s negativním výsledkem, ne starším 7 dní před zahájením návštěvy. Z dokladu musí být patrné, kdo test provedl.
 • Doklad o absolvování POC antigenního testu s negativním výsledkem, ne starším 72 hodin před zahájením návštěvy. Z dokladu musí být patrné, kdo test provedl. V případě POC testu se nejedná o samotest, který je určen pro vyhodnocení laickou osobou, proto výsledky samotestování nebudou uznány.
 • Certifikát o očkování proti COVID-19:
 1. Od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů   o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní.
 2. Od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
 3. Očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 • Potvrzení lékaře o prodělání COVID-19, kdy od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní. V potvrzení musí být uvedeno, kdy uběhla izolace a kdy byl proveden první PCR/AG test s pozitivním výsledkem.
 • Od 1. 2. 2021 si mohou všichni občané České republiky, kteří mají veřejné zdravotní pojištění v ČR, rezervovat testování POC antigenními testy zdarma v intervalu jedenkrát za tři dny na jednotlivých odběrových místech.

Návštěvník může k bezplatnému antigennímu testování využít veřejné odběrové místo umístěné ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Třinec p.o., Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, odběrové hodiny v pracovní dny 6.00 – 14.00, s možností rezervace na webových stránkách nemocnice – rezervační kalendář. Odběrové místo je oprávněno po provedení bezplatného testu ověřit identitu navštěvovaného pacienta.

           VÝJIMKY

 • Návštěvy u terminálně nemocných pacientů jsou zohledněny a ponechány na uvážení ošetřujícího lékaře.
 • Hospitalizované dítě má nárok na přítomnost jednoho rodiče – zákonného zástupce, za předpokladu, že netrpí respiračním infektem a nebyli ve styku s osobou pozitivní COVID-19. Rodiče se mohou střídat.
 • Návštěvy pracovišť s COVID pozitivními pacienty jsou zakázány.

 

Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s. poskytuje vysoce kvalitní specializovanou péči v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Jsme součástí sítě komplexních kardiovaskulárních center MZ ČR. Jsme plně akreditované a pravidelně reakreditované pracoviště, patřící mezi špičková centra v ČR. Zaváděním nových a moderních způsobů léčby, zejména v oblastech katetrizační léčby kardiovaskulárních onemocnění a minimálně invazivních přístupů k léčbě, udržíme naše postavení špičkového centra v ČR a významného centra v Evropě. Základem a pilířem společnosti jsou osobnosti s cílevědomým, přímým a motivovaným jednáním, kteří s plným nasazením určují odborný a personální směr vývoje společnosti a dosahují osobních a firemních cílů.


alt

Virtuální prohlídka

Rádi byste viděli i ty části naší nemocnice, kam mohou pouze zdravotníci? Navšivte virtuální prohlídku vybraných prostor naší nemocnice.
alt

Bezpečný AGEL

Stejně jako všechna ostatní zdravotnická zařízení skupiny AGEL je i Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s. zapojena do programu Bezpečný AGEL.
alt

Studenti a absolventi

Společnost AGEL a.s. úzce spolupracuje se školami, zaměřuje se na práci se studenty a nabízí možnosti spolupráce pro studenty a absolventy škol především zdravotnického zaměřením.