Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 558 304 111
+420 800 177 323
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Z důvodu zhoršení epidemiologické situace spojené s výskytem onemocnění COVID-19, ponecháváme v  platnosti ZÁKAZ NÁVŠTĚV U HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ až do odvolání. Děkujeme Vám za pochopení.


Vážení a milí klienti,
naše nemocnice je schopna plně zajistit akutní péči zahrnující celé spektrum kardiovaskulární péče komplexního kardiovaskulárního centra a navazujících odborností. Stejný postup je i u onemocnění, která by odložením řešení mohla vést k možnému ohrožení zdraví pacientů. Současně v nemocnici poskytujeme intenzivní péči bezprostředně související s nemocí COVID-19, zejména léčbu ventilátory a ECMO (přístroj nahrazující těžce postižené plíce). K utlumení vybraných plánovaných výkonů v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 dochází pouze u stavů, které pacienty odkladem výkonu neohrožují. 

Ambulantní péče v nemocnici a detašovaných ambulancích zůstává v provozu, akutní péče specializovaných ambulancí je zachována, plánované kontroly u stabilních stavů lze řešit částečně telefonicky, stejně také vypsání receptů.  

Děkujeme Vám za přízeň, ohleduplnost a pochopení těchto opatření nutných k zajištění maximální bezpečnosti jak pacientů, tak i zaměstnanců nemocnice a věříme, že se v brzké době situace stabilizuje.


 INFORMACE O POSTUPU OČKOVÁNÍ CHRONICKÝCH PACIENTŮ (PACIENTI S UNIKÁTNÍM KÓDEM): 

  • Váš ošetřující lékař posoudí Váš zdravotní stav a zhodnotí míru závažnosti Vašeho onemocnění, které se pojí s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19, poskytne Vám unikátní kód, pomocí něhož se můžete přihlásit k očkování proti covid-19 na stránce https://crs.mzcr.cz. Tam naleznete též informace k procesu registrace a rezervace.

  • V přihlašovacím formuláři zaškrtnete políčko „osoba s chronickým onemocněním“ a vyberete si preferované očkovací místo. Prosíme, pokud můžete, zvolte očkovací místo doporučené Vaším lékařem.

  • Kód má omezenou platnost, a to do 30. dubna 2021. 

  • Na očkovací místo si přineste průkaz totožnosti a lékařskou zprávu potvrzující Vás zdravotní stav. Nemusí být nově vystavena Vaším lékařem, postačí zpráva z poslední návštěvy. Bez této zprávy Vám na očkovacím místě nebude umožněno očkování.

  • Kód je určen pouze Vám, nepředávejte ho ani nesdělujte jakékoli jiné osobě. Neoprávněné nakládání s kódem, včetně jeho zveřejnění či poskytnutí neoprávněné osobě, může být postiženo podle zákona.

  • Díky umožnění přednostního očkování zranitelných osob napomůžeme nejen jejich efektivní ochraně, ale též stabilizaci poskytování zdravotních služeb v ČR.

Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s. poskytuje vysoce kvalitní specializovanou péči v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Jsme součástí sítě komplexních kardiovaskulárních center MZ ČR. Jsme plně akreditované a pravidelně reakreditované pracoviště, patřící mezi špičková centra v ČR. Zaváděním nových a moderních způsobů léčby, zejména v oblastech katetrizační léčby kardiovaskulárních onemocnění a minimálně invazivních přístupů k léčbě, udržíme naše postavení špičkového centra v ČR a významného centra v Evropě. Základem a pilířem společnosti jsou osobnosti s cílevědomým, přímým a motivovaným jednáním, kteří s plným nasazením určují odborný a personální směr vývoje společnosti a dosahují osobních a firemních cílů.


alt
Rádi byste viděli i ty části naší nemocnice, kam mohou pouze zdravotníci? Navšivte virtuální prohlídku vybraných prostor naší nemocnice.
alt
Stejně jako všechna ostatní zdravotnická zařízení skupiny AGEL je i Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s. zapojena do programu Bezpečný AGEL.
alt
Společnost AGEL a.s. úzce spolupracuje se školami, zaměřuje se na práci se studenty a nabízí možnosti spolupráce pro studenty a absolventy škol především zdravotnického zaměřením.