Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Spojovatelka

+420 558 304 111
+420 800 177 323

O nemocnici

Preventivní programy

Cílem programů  nemocnice je:

 • Preventivními aktivitami směrem k veřejnosti  a profesionálům podporovat a upevňovat zdraví populace
 • zlepšit zdravotní stav populace a výskyt nemocí a snižovat tak předčasnou úmrtnost
 • formou poradny, ambulance, vzdělávacích akcí předávat informace v oblasti primární, sekundární a terciální prevence nemocí
 • podporovat zdraví v oblasti prevence kouření, zdravého životního stylu, prevence nemocí cévního
  a pohybového systému laické i odborné veřejnosti.

Formy a způsob zveřejnění konaných akcí: webové stránky Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s., místní tisk, cílené oslovení oborné veřejnosti.


DLOUHODOBÉ PROJEKTY:

1. Pohybem a úpravou životosprávy proti fibrilaci síní (arytmii)

Garanti: Prim. MUDr. Ryšková B., MUDr. Neuwirth R., MBA

Program Pohybem proti arytmii probíhá na rehabilitačním oddělení ve spolupráci s kardiologicko-arytmologickou ambulancí Nemocnice Podlesí a.s.

Pacienty vyšetřuje (ergonometrické vyš., EKG Holter, odběry) a následně zařazuje do tohoto programu lékař z arytmologické ambulance.

Program zajišťuje 3 měsíční pohybovou terapii pro pacienty s fibrilací síní. Cílem je zmírnění klinických potíží, jako je bušení srdce, dušnost, zhoršení výkonnosti, snížení počtu recidiv atak fibrilace, celkové zlepšení kondice atd.

Rehabilitace je rozdělena do 2 fází. První fáze zahrnuje měsíční individuální cvičení s fyzioterapeutem, včetně fyzikální terapie. Cílem je korigovat chybné pohybové a dechové stereotypy, funkční bolestivé stavy apod., které by pacienta mohly limitovat v následném skupinovém cvičení. Skupinové cvičení (průměrně 5 klientů) probíhá v druhé fázi, a to především jako aerobní a silový trénink, s cílem zlepšit výkonnost pacienta. Tato druhá fáze trvá 2 měsíce, a to 2x týdně u nás a 2-3x týdně doma jako individuální trénink, jehož intenzita se řídí doporučením fyzioterapeuta. Pacient se vede vlastní jednoduchý deník, kde zapisuje délku tréninku, intenzitu zátěže.

Každá lekce skupinového cvičení trvá hodinu a zahrnuje fázi zahřívací, následuje aerobní trénink, končí se protažením a relaxací. Vytrvalostní aerobní fáze probíhá ve formě nordic walking nebo jako kruhový trénink s využitím strojů na mechanoterapii (stepper, eliptický trenažér, rotoped, mechanický chodník, veslice, ev. cvičení v bazénu). Každý pacient má vedenou kartu kardiorehabilitace, kde se zapisují hodnoty krevního tlaku a tepové frekvence, limity zátěže, hodnota subjektivní intenzity zatížení podle Borgovy škály apod.

Po ukončení programu je klient schopen si sám nastavit intenzitu pohybové aktivity a pokračuje
v domácím cvičení.

2. Akce pro odbornou nelékařskou veřejnost s názvem "Srdce na dlani" se koná každoročně na jaře s vybraným nosným tématem:

Garant: staniční sestra koronární JIP Piwková R.

 • Rok 2014 "Srdce v ohrožení „– kazuistika nemocného od příjezdu RZP, průběh léčby až po rehabilitaci v Lázních Teplice nad Bečvou
 • Rok 2015 "Kardiovaskulární onemocnění“ – spektrum nemocí 21. století
 • Rok 2016 "Mít srdce na dlani“ – psychologická rovina práce zdravotnického pracovníka
 • Rok 2017 "Proč mám nemocné srdce“ -  prevence a možnosti léčby civilizačních nemocí
 • Rok 2018 "Srdce 8x jinak" - příčiny a léčba nemocí srdce z různých úhlů pohledu
 • Rok 2019 "Srdce na pokraji života" - náhlá srdeční onemocnění, klinická řešení, rekonvalescence, náhled celostní medicíny

3. Odborná konference Kardioden pro lékařskou a nelékařskou veřejnost

je zaměřena na prevenci a léčbu srdečně cévních onemocnění. Vzdělávací akce je organizována pravidelně každým rokem, je rozdělena na lékařskou a sesterskou sekci a doplněna přímými přenosy z katetrizačních a operačních sálů Nemocnice Podlesí. Každoročně se této akce zúčastní na 600 účastníků.

Garant: Prim. MUDr. Libor Škňouřil, Ph.D.

4. Od března 2017 funguje v nemocnici Dobrovolnický program.

Program je realizován ve spolupráci s organizací ADRA a funguje se studenty-dobrovolníky tzv. Setkavárna u kávy, čaje nebo čokolády. Dospělými dobrovolníky, kteří si s nemocnými povídají, hrají šachy, naslouchají, čtou, naslouchají,
s cílem nemocným zpříjemnit čas strávený v nemocnici a odpoutat pacienty od nemoci.   

Garant: Manažerka kvality PhDr. Monika Kubalíková, za organizaci Adra Bc. Irena Blablová.

5. Nutriční poradna pro pacienty nemocnice, kteří mají zájem o změnu stravovacích návyků. Služba není placená z veřejného zdravotního pojištění.

Garant: Nutriční terapeutka Jana Sikorová

6. U příležitosti světového dne hygieny rukou probíhá akce v prostorách nemocnice s cílem podpořit správně prováděnou hygienu a dezinfekci rukou s praktickou ukázkou a nácvikem.

Garant: Ústavní hygienik Bc. Bieleszová R.


KRÁTKODOBÉ PROJEKTY:

1. Seznámení dětské populace se zásadami správné hygieny rukou.

Realizace projektu ve vybraných školních zařízeních. Zábavnou formou je dětem vysvětlena technika mytí rukou.

Garant: Ústavní hygienik Bc. Bieleszová R.


Ukončený dlouhodobý projekt:

Konference RANDE nebo-li Rány a Defekty je určena jak lékařům, tak i nelékařům. Byla pořádána každým druhým rokem a zaměřena na léčbu chronických ran, kožních defektů a reparaci tkání. Součástí dvoudenní akce byly rovněž praktické workshopy s ukázkami nových metod hojení ran. Poslední ročník proběhl v roce 2015, poté nemocnice od organizace ustoupila z důvodu tématu konference, který nepodporuje nosný program nemocnice.