Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Spojovatelka

+420 558 304 111
+420 800 177 323

Pacienti, návštěvy, veřejnost

Informace pro osoby se zdravotním postižením

Bezbariérový vstup do ambulantního traktu i lůžkové části nemocnice je zajištěn z příjezdové komunikace od parkoviště a autobusové zastávky. Na parkovišti je vyhrazeno 8 parkovacích míst pro osoby s průkazem ZTP a ZTP/P. Do lůžkové části je příjezd zajištěn k Příjmovému oddělení. Pro osoby se ztíženým pohybem jsou na Příjmovém oddělení k dispozici vozíky pro transport. U personálu pracoviště je možné si zapůjčit bezpečnostní pásy k bezpečnému transportu nemocného.
Nemocnice je vybavena 4 bezbariérovými WC v ambulantní části a 2 WC na příjmovém oddělení. Průchod z lůžkové do ambulantní části je umožněn spojovací chodbou komplementu a umožňuje bezproblémový průjezd. Pro ambulantní pacienty se zdravotním postižením (sluchovým, zrakovým, pohybovým) zajišťuje průvodcovstí osob ,,Informační sestra“ Nemocnice Podlesí. Pracovnice zajistí doprovod osob do příslušných ambulancí k vyšetření. Je však potřeba, aby si klient, či jeho blízcí doprovod vyžádali. Telefonický kontakt na Infosestru je na bezplatné lince 800 177 222.
Péči, dopomoc a doprovod osob s hendikepem za hospitalizace zajištuje nelékařský zdravotnický personál, který o klienta pečuje.

Systém barevných vodicích čar a orientačních cedulí v prostorách nemocnice usnadňuje pohyb po zařízení. Nemocnice Podlesí a.s. Třinec se zapojila do projektu "Bezbariérová nemocnice i pro neslyšící klienty s využitím moderních technologií“ ve spolupráci s občanským sdružením APPN a Českou televizí.

Pomocí tabletu je možné zprostředkovat komunikaci mezi neslyšícím klientem za pomoci využití on-line tlumočnické služby pro neslyšící. Tablet je pro klienty k dispozici na příjmovém oddělení nemocnice. Tablet je možné zarezervovat také pro ambulantní ošetření na tel. čísle 558 304 400. Pro spojení s tlumočníkem postupuje personál pomocí manuálu, který má k dispozici.

Práva pacienta jsou k dispozici všem klientům našeho zařízení na Příjmovém oddělení a také všech lůžkových odděleních a ambulancích a také webových stránkách. Všichni klienti jsou seznámeni se svými právy při přijetí k hospitalizaci. Informace jsou dostupné na adrese. http://www.nempodlesi.cz/verejnost/hospitalizace/prava-pacientu.html.

Pro osoby se zrakovým postižením je zajištěno seznámení s jejich právy pacienta formou přečtení textů. Při podepisování dokumentů u nevidomých či slabozrakých osob pomůže s navedením ruky na místo podpisu zdravotnický personál.
V ambulantní části jsou výtahy vybaveny vizuální světelnou signalizací a označení jednotlivých podlaží je v Braillově písmě.

Do zařízení má přístup vodící pes.

Všichni klienti přijímaní k hospitalizaci do Nemocnice Podlesí mají přiložený identifikační náramek se základními údaji o jeho osobě (jméno, příjmení, rok narození) a jsou ústně i písemně poučeni o významu jeho přiložení. V situacích, kdy klient není schopen sdělit své jméno a příjmení tento náramek zabraňuje záměně s jinou osobou.

Při příjmu k hospitalizaci jsou u klientů zjišťována rizika pádu, dekubitu a nutrice. Při identifikaci rizik je ve stupnicích zohledňován hendikep zrakový, sluchový či věk klientů. Klientům s identifikovaným rizikem je věnována zvýšena pozornost pro prevenci pádu, či vzniku dekubitu, nebo malnutrici. Zdravotníci se při své práci řídí tzv. standardizovanými postupy.
V pracovní dny od pondělí do pátku funguje v nemocnici donášková služba na oddělení. Pracovníci nemocnice s pojízdným vozíkem s novinami, časopisy, potravinami, prostředky k hygieně a dalším zbožím nabízejí klientům možnost zakoupit si zboží přímo na pokoji.

Jsou zjišťovány sociální podmínky klientů pro plánování další péče po propuštění. Pro klienty, kteří potřebují následnou ošetřovatelskou péči v domácích podmínkách je tato péče zajišťována u Agentur domácí péče v regionu. Pro následnou sociální péči spolupracujeme se Slezskou diakonií a podpůrnými organizacemi.

Poslední aktualizace 5/2015