Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Spojovatelka

+420 558 304 111
+420 800 177 323

Pacienti, návštěvy, veřejnost

Pochvaly, podněty a stížnosti

Vážený paciente,

klademe důraz na kvalitu poskytovaných služeb a z tohoto důvodu jsme přístupni Vašim podnětům a připomínkám. V případě, že nejste spokojeni s nemocniční nebo ambulantní péčí,  projednejte své námitky s vedoucími pracovníky oddělení. Lze také oslovit přímo vedení nemocnice, kde s Vámi problém projednají.


Kdo může podat stížnost proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb

  • pacient
  • zákonný zástupce
  • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
  • osoba zmocněná pacientem

Jakým způsobem může být stížnost podána:

  1. ústně - kdykoliv  prostřednictvím službu konajícího personálu, záležitost s Vámi projednají zástupci vedení oddělení nebo nemocnice. V odpoledních hodinách, o víkendech a svátcích prostřednictvím službu konajícího personálu. V případě, že záležitost nelze vyřešit ihned, budete požádáni o podání stížnosti písemnou formou.
  2. písemně - v listinné nebo elektronické podobě. Písemná forma musí obsahovat: identifikační údaje odesílajícího- jméno, příjmení, adresu, telefonní kontakt. Z textu musí být jasně patrné, co je předmětem stížnosti a koho se týká.
  3. anonymní stížnosti se stávají pouze podnětem k případnému zlepšení kvality poskytované péče. Prošetřovány budou pouze v případě, že obsahují údaje o nezákonné činnosti.

Kde, komu a kdy můžete stížnost podat:

Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s.
Konská č.453, 739 61  Třinec
Po-pá 7-15 h. sekretariát ředitele
e-mail: sekretariat@npo.agel.cz

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Poskytovatel je povinen vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů. Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nepříslušný, je povinen ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu. O prodloužení lhůty, o postoupení stížnosti, je poskytovatel povinen informovat stěžovatele.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Pokud stěžovatel s vyřízením stížnosti nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu.

Příklad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje