Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Spojovatelka

+420 558 304 111
+420 800 177 323

ECMO program

Program ECMO je v dnešní době ve světě nedílnou součástí vyspělých Komplexních Kardiocenter. ECMO („Extracorporeal membrane oxygenation“) je ve své podstatě umělý krevní oběh, který umožňuje u kriticky nemocného pacienta plně zajistit jak funkci srdce, tak i plic. Pro tyto účely je nutno do těla pacienta zavést 2 hadičky většího kalibru (tzv. „kanyly“) – krev je touto cestou pak nasávána  z těla pacienta speciální pumpou, prochází přes „oxygenátor“ (= umělá plíce) a plně okysličená se zase vrací zpět do krevního oběhu nemocného.

Mezi nejčastější indikace, kdy je ECMO na našem pracovišti použito, patří těžká forma selhání srdce, způsobená akutním infarktem myokardu nebo jiným srdečním onemocněním. Zároveň tuto metodu používáme u pacientů s těžkou formou selhání plic, např. u rozsáhlého zápalu plic, ať již bakteriálního, či virového původu.

Počátky metody ECMO se datují do 70. let minulého století. Od té doby došlo k prudkému technologickému rozvoji, díky kterému se ECMO stává stále dostupnější a bezpečnější metodou, jež je schopna překlenout kritické onemocnění pacienta a dát mu šanci na uzdravení.

V nemocnici Podlesí s touto metodou pracujeme od roku 2010. ECMO program v našem centru těží z dobré mezioborové spolupráce. Je to právě úzká kooperace kardiochirurgů, anesteziologů, intenzivistů, kardiologů, perfuzionistů a cévních chirurgů, kterou v tomto případě vnímáme jako nezbytný předpoklad správně vedené léčby u pacienta s ECMO. Fungujeme jako referenční pracoviště pro široký okruh zdravotnických zařízeních, s možností konzultace 24/7. Díky tomuto od roku 2014 počet takto léčených pacientů na našem pracovišti exponenciálně vzrůstá. Od roku 2019 intenzivně pracujeme na systému, který by nám rutinně umožnil zavést podporu ECMO i na vzdáleném pracovišti u pacienta, který není schopen transportu do naší nemocnice pro pokročilost svého onemocnění. Zároveň se snažíme pro spolupracující nemocnice pravidelně vytvářet edukační setkání a semináře, která dále zlepšují mezinemocniční spolupráci.

ECMO telefonní linka: 558 304 888


MUDr. Radim Špaček
Vedoucí lékař ECMO programu  

Mgr. Bc. David Stebel
Koordinátor ECMO programu a vedoucí perfuzionista

zpět na úvodní stránku oddělení