Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Spojovatelka

+420 558 304 111
+420 800 177 323

Pracoviště

Jednodenní kardiologie - pracoviště Třinec

Jednodenní kardiologie je pracovištěm poskytujícím komplexní péči o pacienty s chorobami cév, kteří vyžadují invazivní diagnostiku a intervenční léčbu. Úzce přitom spolupracuje s oddělením intervenční kardiologie a elektrofyziologie. V rámci hospitalizace je poskytnuto komplexní vyšetření pacienta.

Disponuje 16lůžkovým fondem pro pacienty v jednodenním režimu hospitalizace. Poskytuje péči o pacienta jak před, tak i po invazivním výkonu. Pacienti jsou monitorováni prostřednictvím Holterova přístroje.

Péče je poskytována v souvislosti s těmito výkony:

  • Selektivní koronarografie a koronární angioplastika (SKG, PCI)
  • Invazivní elektrofyziologické vyšetření
  • Ablace supraventrikulárních tachykardií (AVNRT, AVRT, atriální tachykardie, flutter předsíní)
  • Implantace trvalých kardiostimulátorů
  • Implantace kardioverter – defibrilátorů
  • Uzávěr průchodného oválného okénka (PFO patent pforamen ovale)
Zpět na Ambulance Komplexního kardiovaskulárního centra