Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Spojovatelka

+420 558 304 111
+420 800 177 323

Pracoviště

Komplexní kardiovaskulární centrum

O Komplexním kardiovaskulárním centru

V roce 2010 byl Ministerstvem zdravotnictví nemocnici přidělen statut Komplexního kardiovaskulárního centra. Jeho základní součásti jsou  Kardiocentrum a Vaskulární centrum. Výhodou centra je jednoznačně komplexnost poskytovaných služeb, a to jak v případě zákroků na srdci, tak na všech ostatních částech cévního systému pacienta Kardiocentrum a Vaskulární centrum.

Kardiocentrum

Kardiocentrum vzniklo v Nemocnici AGEL Třinec-Podlesí k 3.1.2000. Skládá se z oddělení kardiologického a kardiochirurgického. Díky těmto oddělením nemocnice nabízí pacientům komplexní léčbu srdce pod jednou střechou.

V Kardiocentru jsou vyšetřováni a léčeni nemocní s ischemickou chorobou srdce (angina pectoris, infarkt myokardu), vrozenými či získanými chlopenními vadami, arytmiemi a srdečními nádory.

V současné době zde fungují 3 koronární katetrizační a 2 sály elektrofyziologické. Disponujeme také 2 kardiochirurgickými operačními sály, kde se průměrně operují 4 pacienti denně. Pro náročné operace a provedení více operačních výkonů najednou je určen nový hybridní operační sál.

V roce 2010 byl Ministerstvem zdravotnictví nemocnici přidělen statut Komplexního kardiovaskulárního centra. Poskytuje tak komplexní kvalitní služby prostřednictvím erudovaného personálu využívajícího moderních léčebných metod a zdravotní techniky

V souvislosti s neustálým rozvojem kardiologie a kardiochirurgie pořádá Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí každoročně vzdělávací seminář určený odborné veřejnosti pod názvem "Kardioden". Součástí jsou přímé přenosy z katetrizačních a operačních sálů nemocnice. Mezi přednášejícími vždy nechybí přední kapacity české kardiologie i kardiochirurgie.

Kardiocentrum spolupracuje s Lázněmi Teplice nad Bečvou. Pacientům po kardiochirurgické operaci nabízíme přímý překlad do odborného léčebného ústavu pro kardiorehabilitaci v Teplicích nad Bečvou, což umožňuje intenzivní rehabilitaci po výkonu a rychlejší návrat do běžného života. O lázeňský pobyt lze požádat i klasicky s odstupem několika týdnů. Alternativou je rovněž rehabilitace v Beskydském rehabilitačním centru s.r.o. v Čeladné.

Vaskulární centrum

Vaskulární centrum je tvořeno Centrem cévní a miniinvazivní chirurgie a Oddělením intervenční radiologie. Sdružuje odborníky z chirurgického oddělení a oddělení intervenční radiologie.  Pracoviště je specializované na diagnostiku a léčbu postižení periferních cév - od krčních tepen zásobujících mozek až po tepny nebo žíly dolních končetin, problematiku aorty nevyjímaje, tedy na komplexní péči o pacienty s onemocněním tepen a žil.

Výjimečnost centra spočívá mimo jiné také v těsné provázanosti a spolupráci mezi oddělením cévní chirurgie a intervenční radiologie, ve špičkovém přístrojovém i personálním vybavení tohoto centra. Díky tomu umožňuje pacientům komplexní a precizní diagnostiku a terapii. Vše na jednom místě. Díky novým diagnostickým postupům a přístrojům umíme lépe a efektivněji zjistit druh a rozsah cévního onemocnění u pacientů. Propracované operační a intervenční techniky umožňují operačně či intervenčně řešit stále rozsáhlejší a komplikovanější cévní postižení. Velkým pokrokem v terapii onemocnění periferních tepen byl rozvoj a aplikace hybridních vaskulárních technik, které umožňují kombinovaným chirurgicko-intervenčním přístupem řešit v jedné době na jednom hybridním operačním sále komplikované případy. V rozvoji těchto technik patří jistě našemu centru k naprosté špičce v naší zemi.

Ve velké míře se věnujeme také problematice křečových žil dolních končetin. Rozvíjíme nejnovější metody v terapii tohoto onemocnění. Operujeme více než 5OO pacientů s křečovými žilami ročně, což nemá v regionu obdoby.

Centrum disponuje akreditací Ministerstva zdravotnictví na provádění cévních výkonů a za posledních 10 let provedlo více jak 20 000 operací.

V roce 2010 získalo Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie Akreditaci pro specializační vzdělávání lékařů v oboru cévní chirurgie. Nemocnice tak může vzdělávat nejen své lékaře, ale také poskytovat praktickou výuku pro lékaře z jiných zdravotnických zařízení.

Vaskulární centrum Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí zajišťuje nepřetržitý 24 hodinový provoz a je schopno kdykoliv řešit v podstatě jakýkoli akutní cévní problém. Ať již chirurgicky, intervenčně nebo hybridně.

Kontakty na vaskulární centrum

Pokud budete Vy nebo Vaši pacienti mít zájem o vyšetření či terapii na našem pracovišti, pak nás neváhejte kontaktovat.

Akutní konzultace, vyšetření a řešení cévních pacientů jsou samozřejmě možné 24 hodin denně 7 dní v týdnů. Tyto akutní konzultace jsou na tel. 558 304 111, kde spojovatelka kohokoli přepojí na sloužícího chirurga.

Pacienta k vyšetření do ambulance cévní chirurgie Nemocnice Podlesí (jsou dvě a ordinují denně) je možno objednat na tel. 558 304 315 (314). Níže přikládáme kontakty na naše ambulance a jejich ordinačních hodiny v okolních městech.

Pacienta k vyšetření do ultrazvukové cévní ambulance v Podlesí (v rámci oddělení Intervenční radiologie) je možno objednat na tel. 558 304 805. Je možné přímé objednávání pacientů k AG a endovaskulárním výkonům, a to na čísle 558 304 805. Pacienty k CT angiografiím je možno objednávat na tel.čísle 558 304 808.

Pacienta k vyšetření do angiologické ambulance je možno objednávat na čísle 558 304 303.


Více také na stránkách Centra cévní a miniinvazivní chirurgie nebo Oddělení intervenční radiologie.


Výhody léčby v Komplexním kardiovaskulárním centru Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí

Vše pod jednou střechou

Veškerá vyšetření i následnou léčbu provedeme na našem pracovišti (bez nutnosti odesílání do jiné nemocnice).

Komplexní zhodnocení stavu pacienta

Léčíme nemocného člověka, NE diagnózu. Např. kardiálně selhávajícího nemocného léčíme nejen na srdeční selhání, ale také posoudíme možnost revaskularizace, zhodnotíme arytmologicky apod.

Krátké čekací doby pacienta

Pokud pacient s onemocněním srdce potřebuje koronarografii, elektrofyziologiii nebo srdeční operaci, potřebuje ji rychle - často mu jde o život. Čekací doby na klíčová vyšetření či léčbu nepřekračují 4 týdny.

Kvalita péče garantovaná akreditací

Kvalita péče v Kardiocentru byla potvrzena dne 12. září 2002, kdy Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí získala Certifikát o akreditaci, udělený Spojenou akreditační komisí ČR. Od té doby prochází každé tři roky reakreditačním procesem k obhájení akreditace.

Vysoce individuální přístup a maximální informovanost nemocných

Plně a srozumitelně informovaný nemocný, který ví vše o stavu svého onemocnění, prognóze, přínosech i rizicích doporučené terapie, je základním kamenem úspěchu léčby.

Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí - malé, vysoce specializované pracoviště

Malá nemocnice umožňuje velmi úzkou týmovou spolupráci, "domácí" prostředí pro pacienty a přímou komunikaci s odesílajícími lékaři.

Kontakty:

Kardiologie, sekretariát
+420 558 304 403
+420 558 304 404
Kardiochirurgie, sekretariát
+420 558 304 254
Vaskulární centrum, sekretariát
+420 558 304 304
kardiocentrum@npo.agel.cz
napište nám, zeptejte se