Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Spojovatelka

+420 558 304 111
+420 800 177 323

Pracoviště

Oddělení intervenční radiologie (IR)

Oddělení poskytuje služby lůžkovým oddělením nemocnice, jejím ambulancím, praktickým lékařům z okolí a lůžkovým oddělením, odborným ambulancím a praktickým lékařům z okresů Frýdek Místek, Karviná a Nový Jičín.

Na oddělení se provádí:

1. Angiografická (vasografická) vyšetření periferního tepenného a žilního systému (tzn. vše kromě koronárních tepen)

2. Eendovaskulární intervenční zákroky u onemocnění periferního cévního systému u následujících diagnóz:

 • ischémická choroba dolních končetin (kritická končetinová ischémie, klaudikační stádium, akutní a chronická stádia)
 • obliterující postižení magistrálních mozkových tepen
 • renovaskulární hypertenze
 • viscerální ischémie
 • aneurysmata a disekce aorty a periferních tepen
 • hypofunkce hemodialyzačních AV zkratů
 • hluboká žilní trombóza
 • obliterující žilní procesy
 • implantace kaválních filtrů

Používané metody: PTA, implantace stentů (včetně drug eluting technologií), lokální farmakologická trombolýza, mechanická trombektomie (Rotarex), aspirace, implantace stentgraftů (včetně plně perkutánní implantace - bez chirurgické preparace společné stehenní tepny - PEVAR)

3. Embolizace u následujících diagnóz:

 • děložní myomy
 • krvácení (GIT, močový měchýř)
 • inoperabilní tumory
 • periferní AV zkraty

4. Ombinované cévně chirurgické-endovaskulární intervenční zákroky (peroperační)

5. Nevaskulární intervenční zákroky

 • u postižení urogenitálního traktu (nefrostomie, uretrální stenty)
 • PTC a PTD
 • punkce a drenáže dutiných útvarů (pod UZ a/nebo CT kontrolou)
 • chemické bederní sympatektomie

 1. CT vyšetření všech anatomických oblastí s hlavním zaměřením na CT angiografie periferního cévního systému a koronárních tepen (CT koronarografie hodnotí lékaři oddělení kardiologie)
 2. MR vyšetření všech anatomických oblastí (MR vyšetření srdce se provádějí ve spolupráci s lékaři oddělení kardiologie)
 3. dopplerovská ultrazvuková vyšetření
 4. standardní ultrazvuková vyšetření
 5. standardní skiagrafická vyšetření
 6. klinická a ultrazvuková dispenzarizace pacientů po endovaskulárních intervenčních zákrocích
 7. klinické konzultace ohledně možností endovaskulární terapie u diagnóz uvedených v bodě 2 a 3

Spolu s Centrem cévní a miniinvazivní chirurgie oddělení Intervenční radiologie realizuje vaskulární program Komplexního kardiovaskulárního centra Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s.
V rámci tohoto programu je zajištěna kompletní diagnostika onemocnění periferních cév, realizace endovaskulární, chirurgické a hybridní revaskularizace, péče o pacienty s periferními defekty a dispenzarizace pacientů po revaskularizačních výkonech,.

Lékaři oddělení se s přednáškami prezentují na lokálních i celostátních odborných akcích. V roce 2010 a 2011 se jednalo o "Angiologické dny Praha, Den zdravotníků Frýdek - Místek, kongresy cévní chirurgie Jasná (Slovensko), vědecko-výzkumné konference AGEL, konference Rány a defekty Třinec, kurzy Kompletní péče o rány a kožní defekty Třinec, pracovní schůze České společnosti intervenční radiologie, kurzy PTA Praha".
Současně jsou realizovány pravidelné periodické přednáškové odborné semináře pro praktické lékaře, ambulantní odborníky a nemocniční lékaře z okresů Frýdek - Místek, Karviná a Nový Jičín. V rámci celoživotního postgraduálního vzdělávání se lékaři oddělení IR zúčastňují celostátních a zahraničních odborných akcí.