Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Odborná veřejnost

Standardní operační postupy

Seznam standardních operačních postupů (SOP):

SOP Název Platnost od
1. Tvorba a formát standardních pracovních postupů 1.12.2014
2. Ustavení, změny členů EK 1.12.2014
3. Jednací řád 1.12.2014
4. Projednávání změn protokolu prostřednictvím dodatků (amendmentů) 1.12.2014
5. Administrativní zázemí EK, archivace 1.12.2014
6. Dozor nad průběhem KH a hlášení nežádoucích příhod 1.12.2014
7. Hlášení, komunikace EK s ostatními subjekty 1.12.2014
8. Odvolání souhlasu EK a ukončení KH 1.12.2014
Příloha č. 1 Vzor zprávy o průběhu studie 1.12.2014
Příloha č. 2 Vzor stanoviska ke klinickému hodnocení 1.12.2014
Příloha č. 3 Vzor zápisu z jednání Etické komise 1.12.2014
Příloha č. 4 Vzor prohlášení člena etické komise 1.12.2014
Příloha č. 5 Seznam členů EK s uvedením jejich kvalifikace a závislosti na zřizovateli 1.12.2014
Příloha č. 6 Vzor prezenční listina 1.12.2014