Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Cévní přístupy pro hemodialýzu

Velmi závažná a rozsáhlá oblast cévní chirurgie je problematika cévních přístupů pro hemodialýzu u pacientů, kteří jsou (nebo pravděpodobně v nejbližší budoucnosti budou ) odkázáni na umělou ledvinu. Počty pacientů, kteří jsou zařazeni do dialyzačního programu stále stoupají a týkají se téměř všech věkových skupin.  U těchto pacientů je nutno zajistit dlouhodobý a bezpečný cévní přístup pro pravidelné napojování oběhu pacienta na hemodialyzační přístroj. Přítomnost tohoto přístupu by však také pacienta neměla zásadně omezovat v běžném životě a měla by mu umožňovat obvyklé životní každodenní činnosti.

Na cévním přístupu doslova „závisí“ pacientům život, protože bez něj by nemohli být napojeni na umělou ledvinu.

Cévní chirurg má řadu možností, jak takový přístup zajistit. Musí však pacienta důkladně vyšetřit ( zejména žilní a tepenný systém horních končetin, centrální žilní systém a podobně) a individuálně zvolit takový typ cévního přístupu, který má u pacienta největší naději na dlouhodobou funkci. A přesto, že známe řadu technik a operačních postupů, jak napojit žilní systém na tepenný a vytvořit tak funkční arteriovenozní píštěl, přes kterou je pak pacient na umělou ledvinu napojován, je často nelehké najít jednoduché řešení. Proto je nanejvýš nutné, aby byl takový pacient v péči specialistů, kteří mají s touto problematikou dlouhodobé zkušenosti.

Nejčastěji chirurgicky spojujeme povrchní žílu s tepnou na předloktí nebo v oblasti loketní jamky. Nezřídka však musíme implantovat i syntetické cévní protezy na paži či předloktí, ale nejsou vzácností i složité cévní přístupy v jiných lokalizacích. Zavádíme také dlouhodobé podkožní hemodialyzační katetry.

Často také dochází k uzávěru (ucpání) dlouhodobě dobře fungujících „shuntů“. Také toto je složitá a delikátní problematika. Máme řadu možností, jak uzavřenou píštěl zprůchodnit nebo nahradit a umožnit tak její další funkci.

Nejčastěji tyto operace provádíme v lokální anestezii a pacienta dopředu poučíme o smyslu a typu operace.

Na naše pracoviště se obracejí hemodialyzační stanice, jejich lékaři a pacienti nejen z Moravskoslezského kraje. Každoročně operujeme na 150 těchto pacientů.

zpět na úvodní stránku oddělení