Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Spojovatelka

+420 558 304 111
+420 800 177 323

Hybridní výkony

Velkým pokrokem v terapii onemocnění periferních tepen byl rozvoj a aplikace hybridních vaskulárních technik, které umožňují kombinovaným chirurgicko – endovaskulárním přístupem řešit v jedné době na jednom hybridním operačním sále komplikované případy s rozsáhlým a často mnohočetným cévním postižením. V rozvoji těchto technik patří naše centrum k naprosté špičce v naší zemi.

Při  těchto výkonech  kooperují v jeden čas a na jednom místě cévní chirurg a interveční radiolog. Část výkonu je provedena operačně – například zavedení katetru do tepny, provedení různých typů bypassů, desobliterace sklerotických hmot z tepny a podobně. Bezprostředně poté nebo před tím radiolog provede endovaskulární intervenční výkon na jiném místě tepenného systému pomocí speciálního  instrrumentária (pomocí vodičů, katetrů), nejčastěji takzvanou angioplastiku nebo zavede do postižené části tepny stent.  Může však použít i jinou techniku zprůchodnění tepny.  Tímto způsobem můžeme terapeuticky ovlivnit tepny na několika místech a různém rozsahu a tím zvýšit efektivitu této cévní rekonstrukce.

K dispozici máme i nejmodernější hybridní operační sál, který byl v rámci nového nemocničního pavilonu otevřen v roce 2013. Od té doby v něm bylo provedeno na stovky výkonů.

O možnostech intervenční radiologie více na stránkách Intervenční radiologie.

zpět na úvodní stránku oddělení