Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Aortální centrum

Onemocnění aorty patří mezi nejzávažnější onemocnění cévního systému. Při včasné diagnostice a správné léčbě lze ale řadu onemocnění úspěšně léčit - obzvláště dnes, kdy mají zdravotníci k dispozici moderní materiály i vybavení a mohou využívat nejpokrokovější postupy. Komplexní špičkovou péči a diagnostiku v oblasti aortálních onemocnění v současnosti v Česku nabízí specializované Aortální centrum Nemocnice Podlesí, které je vybaveno nejen nejmodernějším zařízením a odborným personálem, ale má na svém kontě i řadu prvenství ve využívání nových medicinských postupů a provádění lékařských zákroků. Centrum je navíc k dispozici nejen přímo pacientům, ale i lékařům, a to 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Aortální centrum je funkční název pro koordinovanou činnost tří oddělení Nemocnice Podlesí, a to Kardiochirurgie, Centra cévní a miniinvazivní chirurgie a Oddělení Intervenční radiologie. Dle druhu diagnózy jsou pacienti přijímáni buď na oddělení kardiochirurgie nebo chirurgie, případně v akutních případech na ARO-JIP. „V Aortálním centru jsou diagnostikovány a léčeny akutní a chronické patologické stavy aorty. Dominantní problematikou je plánované řešení výdutí aorty (jak chirurgicky, tak endovaskulárně), které tvoří asi 85 procent zákroků, řešíme ale i arteriosklerotické změny a celou řadu specifických, vzácnějších onemocnění aorty.

K provádění vlastních výkonů na aortě je využíván moderní operační hybridní sál, dále operační i angiografické sály na jednotlivých odděleních. Zobrazovací zázemí reprezentuje diagnostická část oddělení Intervenční radiologie -  CT, sonografie či magnetické rezonance. Na pracovišti jsou navíc trvale k dispozici i odborníci jiných oborů, především kardiologie, neurologie a ARO-JIP, čímž je toto pracoviště v Česku zcela výjimečné a disponuje možnostmi přesahujícími schopnosti jiných pracovišť. Samozřejmostí je spolupráce a komunikace mezi jednotlivými pracovišti tak, aby byla zajištěna co nejefektivnější léčba pro každého pacienta. Názorným příkladem kooperace týmů jednotlivých oddělení je implantace hrudních stentgraftů s nutností provedení debranchingu magistrálních mozkových tepen. V tomto případě v první době tým kardiochirurgů a cévních chirurgů realizuje debranching, což je chirurgické přemístění a přešití odstupů karotických tepen z oblouku aorty a  v druhé době lékaři intervenční radiologie implantují  stentgraft do výdutě hrudní aorty.

V léčbě aortálních onemocnění patří třinecké Aortální centrum mezi skutečnou špičku, což dokazuje i řada prvenství. „Jako jedno z mála pracovišť v České republice naše oddělení systematicky a důsledně používá při implantací stentgraftů, tedy endovaskulárních protéz, přístup bez preparace přístupových tepen. Díky tomu umíme snížit invazivitu zákroku na minimum, což ocení každý pacient. Pokud jde o výjimečné zákroky, provádíme například implantaci totálně branchovaného stentgraftu (stentgraft s preformovanými větvemi v místech odstupů tepen zásobujících vnitřní orgány břicha).

Přímá pomoc pacientům ale není to jediné, co Aortální centrum nabízí. „Cílem Aortálního centra je pomáhat všem pacientům s onemocněními aorty, ať už jsou přímo hospitalizovaní u nás, nebo se právě nacházejí v ordinaci svého praktického lékaře. I proto nabízíme spolupráci lékařům z celé republiky, a to dokonce i na telefonu. Zejména nabízíme pomoc v případech, kdy k lékaři například přijde pacient s onemocněním aorty a on potřebuje konzultaci ohledně pacientova zdravotního stavu, případně potřebuje rovnou domluvit hospitalizaci nebo odborný lékařský zákrok.

zpět na úvodní stránku oddělení