Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Thoracic outlet syndrom (syndrom horní hrudní apertury) a jeho operační řešení

Také jsme jedno z mála chirurgických pracovišť, kde je dlouholetá tradice chirurgického řešení thoracic outlet syndromu (TOS).

Při tomto onemocnění dochází k útlaku nervově cévního svazku zásobujícího horní končetinu v úzkém prostoru pod klíční kostí a nad prvním žebrem. Zejména při určité poloze horní končetiny, nejčastěji při předpažení, upažení či vzpažení končetiny, se objevují potíže plynoucí právě z útlaku nervů nebo cév.  Tento syndrom (nazývaný též syndrom krčního žebra, skalenový syndrom apodobně) se projevuje širokou škálou symptomů neurologických, tepenných či žilních.

Mezi nejčastější projevy TOS patří slabost či bolesti svalů končetiny při vzpažení, mravenčení, porucha jemné motoriky prstů, bělení prstů a chlad v chladném prostředí, také se mohou objevovat křečové žíly na horní končetině, otok, žilní trombosy a podobně. Někdy je přítomný jeden příznak, jindy hned několik. Typické bývá, že se potíže zvýrazňují právě při předpažení, upažení či vzpažení končetiny. Někdy také při nesení například těžké tašky.

 V diagnostice se opíráme o pečlivou anamnézu potíží, jejich vzniku a průběh, klinické vyšetření včetně polohových testů, neurologické vyšetření, ultrazvuk tepen, angiografii, popř. vyšetření na CT nebo magnetické rezonanci.

Závažnost tohoto onemocnění tkví v tom, že v průběhu času může dojít k nevratným změnám na cévním řečišti horní končetiny nebo trvalým a zhoršujícím se neurologickým potížím.

Při klinicky závažných symptomech a neúspěchu konzervativní terapie (tou je intenzivní rehabilitace) je na místě chirurgická léčba –  nejčastěji odstranění (resekce) prvního  žebra.  V případě závažného postižení tepenného řečiště je někdy nutno k tomuto výkonu připojit ještě další-  cévní rekonstrukci, endovaskulární výkon, horní hrudní sympatectomii, …

Operace se provádí v celkové anestezii. Řezem v podpaží (ten je kosmeticky výhodný) pronikneme po stěně hrudníku až k prvnímu žebru, které po jeho precizním vypreparování speciálním instrumentáriem z velké části odstraníme.  Tím se zvětší prostor pod klíční kostí a nedochází k útlaku nervově cévního svazku. Operaci provádí operační tým, který má v tomto typu operace dlouholeté zkušenosti.

Výsledky operace bývají velmi dobré a ve velké většině případů dochází k vymizení nebo minimálně k výraznému zlepšení potíží.

zpět na úvodní stránku oddělení