Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Spojovatelka

+420 558 304 111
+420 800 177 323

Pracoviště

Rekonstrukce extrakraniálních mozkových tepen a větví oblouku aorty, tepen horních končetiny

stejně jako tepny v jiné lokalizaci, tak i tepny zásobující mozek a horní končetiny bývají často postiženy aterosklerózou.  Z nich pak nejčastěji karotické tepny- krkavice. Při jejich závažném postižení tímto procesem je na místě provést cévní rekonstrukci tak, abychom obnovily dobré tepenné zásobení mozku a zároveň snížili riziko embolizací krevních sraženin do mozkového řečiště. Tím můžeme předcházet vzniku ischemických cévních mozkových příhod – mozkových mrtvic. Cévní mozkové příhody jsou přitom jednou z nejčastějších příčin úmrtí a invalidity.

Můžeme provést, a nejčastěji provádíme, desobliteraci karotické tepny – tedy chirurgické odstranění zužujících sklerotických hmot z tepny, popřípadě bypass či kombinaci předchozích technik.

Z nechirurgických technik připadá v úvahu u indikovaných pacientů zavedení stentu do krkavice endovaskulárním přístupem.

Velkou část tvoří akutní výkony u symptomatických stenos (zúžení) karotických tepen u pacientů po čerstvě proběhlé cévní mozkové příhodě, čímž snižujeme riziko recidivy mozkové příhody.

Naše pracoviště indikuje a provádí operační výkon (nebo endovaskulární výkon - stent) na základě přísných indikačních kritérií, které jsou v souladu s doporučeními neurologické a angiochirurgické společnosti a vždy po indikaci neurologem v souladu se současnými vědeckými poznatky. V roce 2015 jsme měli průměrnou dobu od proběhlé CMP do operace 3,6 dne! Jsme připravení pacienty po domluvě s iktovou jednotkou ihned přeložit na naše oddělení, provést operaci s možností následného zpětného překladu na původní neurologické pracoviště v průběhu několika málo dní. Neurologická péče je u nás dostupná 24 hodin denně. Operaci karotid na našem oddělní podstoupilo od roku 2000 již více než tisíc pacientů. Perioperační morbidita (závažné zdravotní komplikace) a mortalita (úmrtnost) u těchto pacientů na našem pracovišti je  2%!!, tedy velmi nízká a to je uznávaná známka kvalitní, specializované péče o tyto pacienty.

Mimo desobliterace provádíme na tepnách zásobujících mozek a horní končetiny také rozmanité jiné rekonstrukce, zejména bypassy, tak, abychom vždy zlepšily krevní zásobení v cílovém místě.

Méně častým postižením krkavic jsou jejich výdutě nebo nádory v jejich blízkosti – takzvané nádory karotického glomu.... Také tato postižení operačně řešíme a výsledky jsou velmi dobré.

Ve spolupráci s našimi kardiochirurgy se zabýváme také problematikou onemocnění tepenných větví oblouku aorty (srdečnice), které vyžadují nitrohrudní přístup a operační výkon uvnitř hrudníku.

Velmi často při řešení komplikovaných nálezů na tepnách oblouku aorty spolupracujeme z našimi intervenčními radiology a provádíme takzvané hybridní výkony, což jsou výkony, kdy je jejich část provedena chirurgicky a část endovaskulárně, tedy miniinvazivně. Díky tomu můžeme vyřešit i rozsáhlé postižení tepen v různých úsecích v jedné době – tedy během jednoho výkonu.

zpět na úvodní stránku oddělení