Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Spojovatelka

+420 558 304 111
+420 800 177 323

Pracoviště

Operace břišní aorty, pánevních tepen a viscerálních větví aorty (tepen, které zásobují nitrobřišní orgány

Nejčastějším postižením břišní aorty (břišní srdečnice), pánevních a viscerálních tepen je jejich  sklerotické postižení, které zhoršuje prokrvení orgánů břicha, pánve, ale zejména dolních končetin. Právě díky zúženinám a uzávěrům na těchto tepnách (samozřejmě mohou být postižené i přímo tepny dolních končetin- viz následující kapitolu) pacient často nemůže výrazněji zatížit dolní končetiny - objevují se bolesti končetin (nebo i hýždí). Nejprve při chůzi a postupně se mohou objevit i v klidu, což je již známka kritické nedokrevnosti a ohrožení končetiny nebo její části amputací. Nezřídka může být při postižení pánevních tepen přítomna u mužů erektilní dysfunkce.  Při postižení větví břišní aorty může dojít k nedokrevnosti orgánů, jakými jsou nejčastěji střeva, ledviny. Tím je narušena jejich funkce a pacientovo zdraví může být vážně ohroženo.

Postižení výše uvedených tepen může být chronické nebo akutní (náhlé, bez předchozích postupně nastupujících problémů). A stejně tak i naše řešení vyšetřování může být plánované (u chronických potíží) nebo akutní u potížích akutních. Často musíme provést cévní rekonstrukci okamžitě, abychom zachránily končetinu nebo život pacienta.

Druhým nejčastějším postižením břišní aorty, pánevních a viscerálních tepen mohou být jejich výdutě – aneurysmata.  Jde o patologické rozšíření průměru tepny, mnohdy až na několikanásobek původního průměru.  Pokud výduť dosáhne určité velikosti nebo rychle roste, pak hrozí závažné zdravotní komplikace.  Nejzávažnější komplikací je ruptura výdutě (tedy prasknutí), které urgentně, během několika hodin, někdy i několika minut, ohrožuje pacienta vykrvácením. U těchto případů je velmi vysoká smrtnost a je velmi důležitý okamžitý transport na operační sál a neodkladný chirurgický zásah. I tak je řešení této emergentní komplikace velmi složité a riziko ztráty pacienta je vysoké. Proto je nanejvýš vhodné řešit toto onemocnění plánovaně, tedy dříve, než k této život ohrožující komplikaci dojde. Pak jsou výsledky operací velmi dobré s nízkým rizikem operačních a pooperačních komplikací. Ve výduti se také vytváří krevní sraženiny, které mohou  embolizovat a postupně destruovat tepenné řečiště zejména dolních končetin a tím také ohrožují vitalitu tkání dolních končetin a mnohdy celé končetiny.  Také  proto je na místě tyto výdutě plánovaně řešit.

Při řešení postižení břišní aorty, pánevních a viscerálních tepen provádíme množství různých chirurgických rekonstrukcí – nejčastěji bypassů, kterými přemosťujeme kriticky postižené úseky tepen. U výdutí tuto vždy resekujeme- tedy odstraňujeme a následně místo odstraněné výdutě implantujeme cévní náhradu.

Chirurgické řešení výdutí má dlouhou tradici v cévní chirurgii a tedy i na našem pracovišti. Každoročně operujeme několik desítek výdutí břišní aorty.

Při řešení této problematiky spolupracujeme s našimi intervenčními radiology a často můžeme pacientovi nabídnout  endovaskulární nebo hybridní (tedy kombinované) řešení, vždy po zralé úvaze a pacientovi šité na míru.

Endovaskulárním řešením výdutě břišní aorty je takzvaný stentgraft, což je speciální umělá výztuž, která se implantuje do břišní aorty cestou stehenní a pánevní tepny pouze z malého chirurgického řezu v třísle a v řadě případů pouze z většího vpichu v třísle. Výhodou je menší bezprostřední zátěž pro organismus pacienta a rychlejší rekonvalescence. U hybridního řešení se kombinuje přístup chirurgický s přístupem endovaskulárním během jednoho výkobnu na jednom hybridním operačním sále.

zpět na úvodní stránku oddělení