Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Spojovatelka

+420 558 304 111
+420 800 177 323

Pracoviště

Operace tepenného systému dolních končetin

Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) je onemocnění stejné etiologie (původu) jako ischemická choroba srdeční (ICHS). ICHDK je nejčastější lokalizací periferní aterosklerózy a je hodnocena jako závažný marker celkového kardiovaskulárního rizika.  Pacienti s ICHDK mají vyšší mortalitu (úmrtnost) a jsou více ohroženi srdečním infarktem i mozkovou mrtvicí než pacienti bez ICHDK.

Aktuálně uváděná prevalence (výskyt) ICHDK v populaci je od 0,6 do 10 % a progreduje s přibývajícím věkem. Ve věku pod 60 let jsou to cca 3 %, zatímco nad 70 let cca 20 %.  A to jde o pacienty již symptomatické s různě vyjádřenými symptomy ICHDKK. Muži jsou postiženi výrazně častěji a závažněji než ženy. Zhruba u čtvrtiny nemocných dochází následně k nutnosti revaskularizace (výkonu na tepenném řečišti), ať již chirurgické nebo endovaskulární.

Tepny dolních končetin jsou tedy nejčastější periferní lokalizací projevů aterosklerózy -  kornatění tepen. Při progresi aterosklerotického postižení tepen dolních končetin dochází k zužování tepen, jejich uzávěrům a tím také k adekvátním klinickým potížím pacienta. Onemocnění může být velmi často němé – tedy bez příznaků. Postupně se projevuje širokou škálou potížích. Nejčastějším prvním příznakem je bolest končetiny nebo její části při určitém zatížení – při chůzi. Bolesti postihují nejčastěji svaly lýtka, stehna, ale i chodidla nebo hýžďové svaly.  Často se potíže mylně přisuzují postižení kloubů nebo páteře. Intenzita potíží se často zvětšuje a pokročilých stadiích mohou být bolesti i klidové a mohou se objevit i trofické defekty tkání dolních končetin, nejčastěji na bérci a chodidle. Toto již jsou velmi alarmující známky ohrožení končetiny. Proto je vhodné onemocnění řešit v jeho časnějších stadiích.  Onemocnění může mít formu chronický, tedy dlouhodobých potíží nebo může přijít náhle, akutně, a bezprostředně ohrožovat vitalitu končetiny a ohrožovat pacienta i na životě.

Podstatná část oboru cévní chirurgie se zabývá právě problematikou tepen dolních končetin. Máme k dispozici rozsáhlé portfolio možností, jak následky aterosklerózy napravit a zlepšit prokrvení dolních končetin.

Z chirurgických výkonů provádíme výkony jakými jsou různé typy desobliterací tepen (odstranění zužujících sklerotických plátů z tepny), dále  bypasy nejrůznějších typů a délek . Od bypasů, které přemosťují pouze několikacentimetrový úsek až po bypasy, které přemosťují uzavřené tepny dolní končetiny téměř v celé jejich délce.  Možností jsou i extranatomické bypasy, které přiváději do dolní končetiny krev z míst neobvyklých pro cévní zásobení dolní končetiny.

Jako materiál pro bypassy používáme buď povrchní žílu z dolní končetiny, již použijeme jako tepennou náhradu, nebo cévní protézy z různých speciálních biosyntetických či syntetických materiálů.

Postižení výše uvedených tepen může být chronické nebo akutní (náhlé, bez předchozích postupně nastupujících problémů). A stejně tak i naše řešení vyšetřování může být plánované (u chronických potíží) nebo akutní u potížích akutních. Často musíme provést cévní rekonstrukci okamžitě, abychom zachránily končetinu nebo život pacienta.

U akutních cévních uzávěrů provádíme mimo výše uvedené rekonstrukce často trombembolektomie – tedy urgentní odstranění krevních sraženin z tepen pomocí speciálních katetrů.

Obdobnými technikami se řeší také výdutě na tepnách dolních končetin, které pacienta ohrožují jednak svým prasknutím a krvácením, jednak postupným ucpávání krevními sraženinami a tím ohrožují končetinu nedokrevností.

Stejně jako u jiných typů cévních výkonů, tak i zde je široké pole využití endovaskulárních intervenčních technik a také možnosti využití hybdridních výkonů, které nám umožňují reparovat velmi rozsáhlá postižení tepenného systému dolních končetin za spolupráce cévního chirurga a intervenčního radiologa.

zpět na úvodní stránku oddělení