Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Spojovatelka

+420 558 304 111
+420 800 177 323

Ambulantní péče

O cévní pacienty je dobře postaráno také v našich specializovaných ambulancích. Každý den ordinují dvě cévně chirurgické ambulance, ultrazvuková ambulance a také angiologická (cévní interní) ambulance.

Pacient je nejprve klinicky vyšetřen cévním chirurgem nebo angiologem.  Po tomto vyšetření navrhneme pacientovi další vyšetřovací postup. Nejčastěji se jako další provádí dopplerovské ultrazvukové vyšetření tepen nebo žil v „podezřelé“ oblasti.  Dále máme jako vyšetřovací možnosti k dispozici CT angiografii (computerová tomografie), MR angiografii (magnetická rezinace), DSA (digitální subtrakční angiografie),  měření perkutánního tlaku kyslíku, pletysmografii a podobně. Většina došetření se provádí ambulantně.  Po vyšetření stavu cévního systému (a samozřejmě k přihlédnutí na celkový stav pacienta) pacientovi navrhneme další, nyní již terapeutický postup.

V léčbě můžeme postupovat konzervativně – tedy vyloučit rizikové faktory, nasadit medikaci, přizpůsobit a změnit pohybový režim pacienta, nasadit infusní terapii a podobně.

V případě, že konzervativní postup není efektivní nebo při závažnějším postižení cévního systému pacientovi můžeme navrhnout již léčbu radikální. Tou může být cévně chirurgický výkon – tedy cévně chirurgická operace,  miniinvazivní endovaskulární výkon – ten se provádí vpichem do tepny speciálním instrumentariem na Oddělení intervenční radiologie (viz stránky intervenční radiologie), nebo výkon hybridní, který v sobě kombinuje výhody obou předchozích přístupů.

V oblasti terapie křečových žil dolních končetin nabízíme ambulantně například různé progresivní metody sklerotizací (např. pěnová a ultrazvukem řízená sklerotizace) a v blízké budoucnosti se nám snad podaří pacientů nabídnout také kosmetický laser k ošetřování těch nejmenších varikozních žil.

Rovněž po provedeném terapeutickém výkonu a následném propuštění z nemocnice je náš pacient dlouhodobě pravidelně sledován v našich ambulancích formou klinických (cévní chirurgická, angiologická ambulance) a ultrazvukových kontrol (dopplerovská sonografie). A v případě nových či obnovených potíží můžeme opět včas diagnosticky a terapeuticky zasáhnout.

Cévně chirurgické ambulance máme také v několika okresních městech Moravskoslezského kraje.

zpět na úvodní stránku oddělení