Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Onemocnění tepen

Ateroskleróza postihuje nejčastěji tepny srdce, přívodné mozkové tepny (krkavice), tepny dolních končetin a ledvin. Předmětem zájmu Střediska onemocnění cév je diagnostika a léčba postižení všech tepen v organismu kromě srdce - tato problematika spadá plně do rukou kardiologů. Jaké jsou hlavní projevy postižení tepen jednotlivých orgánů?

  1. Postižení přívodných mozkových tepen (krkavic) se může projevit cévní mozkovou příhodou, tzv. mozkovou mrtvicí. Ta má celou řadu forem od několik minut trvajících potíží až po velmi závažná postižení s trvalými následky. Mezi nejčastější projevy patří oslabování končetin, mravenčení, trnutí či necitlivost prstů končetin, stejné potíže poloviny obličeje, přechodné poruchy zraku, poruchy řeči, výslovnosti a komolení slov, náhlé bezvědomí.
     
  2. Postižení tepen dolních končetin se projevuje ponámahovými bolestmi svalů, nejčastěji bérců, které typicky mizí po přerušení námahy. V pokročilejších stádiích se přidávají i klidové bolesti a trofické defekty.
     
  3. Postižení tepen ledvin se může projevit trvalým zvýšením krevního tlaku anebo snížením ledvinných funkcí. Stanovení těchto diagnóz je poměrně složité a zpravidla je výsledkem spolupráce internisty (kardiologa, nefrologa) a radiologa.

Jaký je sled vyšetření?

Po základním klinickém vyšetření v odborné ambulanci (cévní, kardiologické, neurologické) je pacient zpravidla odeslán k dopplerovskému ultrazvukovému vyšetření, které prokáže základní rozsah postižení a určí další postup vyšetřování. Je-li to nutné, následuje angiografické vyšetření, což je specializované radiologické vyšetření tepen. Provádí se v rámci krátkodobé, zpravidla dvoudenní hospitalizace. V předvečer vyšetření je pacient přijat na chirurgické oddělení, kde se provedou potřebné krevní testy. Samotné vyšetření se provádí při plném vědomí, pouze při lokálním znecitlivění. Přes vpich do tříselné tepny je zavedena tenká hadička (katétr), kterou se vstřikuje kontrastní látka a současně se provádí snímkování jejího toku. Po vyšetření je nutno naložit na tříslo tlakový obvaz a dodržet přísný klid na lůžku po dobu 6 hodin. Nejpozději den po vyšetření je nález vysvětlen pacientovi a jsou mu prezentovány možnosti léčby.

V závislosti od charakteru a rozsahu postižení tepen může být pacientovi nabídnuta operační nebo endovaskulární léčba nebo léčba konzervativní.

zpět na úvodní stránku oddělení