Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Anesteziologicko - resuscitační oddělení

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a. s. je vybaveno nejmodernější technikou, včetně centrální monitorace pacientů a zabezpečuje péči na špičkové úrovni. Pracují zde vysoce erudovaní lékaři, všichni s druhou atestací z oboru.

Oddělení poskytuje zázemí zejména pro činnost chirurgického oddělení. Podílí se na přípravě pacienta před operačním zákrokem, provádí anestézii, monitoruje stav pacienta v průběhu operace a v pooperačním období. Jeho služeb rovněž využívá oddělení kardiologie, kardiochirurgie a intervenční radiologie v péči o rizikové pacienty.

Spektrum péče zdravotnických služeb poskytovaných na Anestesiologicko-resuscitačním oddělení:

 • Celková a lokální anestézie, svodná anestézie (epidurální, spinální, blokády vybraných periferních nervů)
 • Anesteziologický dohled při léčebných a diagnostických výkonech.
 • UPV (umělá plicní ventilace)
 • Kanylace centrálních žil (měření centrálního žilního TK, hemodynamika pomocí Swan-Ganz katetru), kanylace periferních žil, kanylace arteriální (pro invazivní monitorování systémového arteriálního TK)
 • Zavádění dialyzační kanyly, provádění hemodialýzy
 • Punkční tracheostomie (zavádění tracheostomické kanyly mezi 2-3 prstencem chrupavky prstencové)
 • Zavádění enterální sondy (do střeva), zavádění žaludeční sondy (do žaludku).
 • Intubace (zajištění dýchacích cest pomocí endotracheální kanyly)
 • Rekuperace (se provádí v době operace, kdy se předpokládají větší krevní ztráty)
 • Hrudní drenáž (pneumothorax, fluidothorax)
 • Bronchoskopie
 • Neinvazivní monitorace oběhu - hemosonic

ARO se významnou měrou podílí na provozu jednodenní chirurgie včetně vypracování standardů pro péči, monitoraci a sledování pacientů na dospávacím pokoji. Zajišťuje resuscitační péči intoxikovaným pacientům. V případě potřeby zajišťuje akutní dialýzu. Provádí bronchoskopie pro potřeby své i ostatních oddělení. Provádí přípravu a péči o pacienty vyžadující bezkrevní způsob léčby.

Od r. 2011 jsou všichni lékaři ARO vyškolení v oboru sonografie pro intenzivní péči, která napomáhá ke zkvalitnění zavádění centrálních kanyl, nervových blokád a základního urgentního vyšetření u příjmu.

Součástí oddělení je anesteziologická ambulance, která zajišťuje dokonalé zhodnocení zdravotního stavu pacienta před plánovanou operací. Stanoví předoperační typ přípravy, anestézie, premedikaci, čímž napomáhá snižovat riziko operačního výkonu na minimum.

Součástí anestesiologické ambulance je autotransfúzní pracoviště, kde se provádějí odběry autotransfuzí u pacientů před náročnějšími operacemi. Chod je koordinován klinickým hematologem.

Také léčba obtížné a těžce zvladatelné bolesti je součástí služeb anesteziologické ambulance. Pro tyto účely je vhodné se dopředu objednat.