Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Spojovatelka

+420 558 304 111
+420 800 177 323

Pracoviště

Ambulance pracovně lékařských služeb

Ambulance pracovně lékařských služeb se skládá z 3 částí, z ambulance pro pracovně lékařskou péči,  z ambulance
pro vyšetřování nemocí z povolání a z laboratoře funkční diagnostiky. V současné době zde pracují 3 lékaři, 4 lékaři,
4 kvalifikované zdravotní sestry a 1 administrativní pracovnice.

Ambulance pracovně lékařských služeb

vyšetřuje pacienty na žádost praktických lékařů okresu Frýdek - Místek se zaměřením na posouzení event. vzniku nemoci nebo ohrožení nemocí z povolání. Vedle lékařských úkonů jako vyšetření, diagnostika, léčba nemocí z povolání, provádí rovněž zhodnocení ztížení společenského uplatnění a bolestného u nemoci z povolání. Posuzuje a uznává nemoci z povolání pro pracující a důchodce okresu Frýdek – Místek.

Ambulance pracovně lékařských služeb

zajišťuje komplexní pracovně – lékařskou péči pro zaměstnance rizikových pracovišť kategorie 2,3,4. Zaměřuje se zejména na posouzení zdravotního stavu zaměstnanců z hlediska jejich způsobilosti k práci. Poskytuje zaměstnavateli odborné poradenství v otázkách ochrany zdraví a bezpečnosti práce, zaměřujeme se na posouzení pracovního rizika na pracovišti a věnuje se personálním otázkám s ohledem na pracovní zařazení zaměstnanců.

Pracovně – lékařskou péči provádíme pro následující podniky regionu:

  1. Třinecké železárny
  2. Energetika Třinec
  3. Strojírny a stavby Třinec
  4. Slevárny Třinec
  5. Walmark Třinec
  6. Steeltec CZ
  7. Doprava TŽ, TRIALFA Třinec, KOVO Třinec, Martek Medical, Novomontáže, MW-Dias, SOŠ Třinec a další

Laboratoř funkční diagnostiky provádí:

  • spirometrii, bronchodilatační testy
  • vodní chladový test a pletysmografii cév horních končetin
  • EKG

Na oddělení je v provozu chladící zařízení a speciální čtyřprstový pletysmograf s PC databází, který slouží k diagnostice onemocnění periferních cév horních končetin. Je určen především pro pracující v riziku nadlimitních vibrací (práce
s motorovou pilou u dřevorubců, práce s pneumatickým kladivem nebo sbíječkou u cídičů odlitků na slévárnách, práce
s bruskami při kovovýrobě, práce horníků na dolech - raziči, rubači). Slouží rovněž pro diagnostiku mikroangiopathie
u nemocných s cukrovkou, revmatickou artritidou, Raynaudovým fenoménem a jiných onemocnění v rámci diff. dg.
na žádost cévní, revmatologické či neurologické ambulance.