Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Spojovatelka

+420 558 304 111
+420 800 177 323

O nemocnici

Na 1. ročník workshopu CTO&CHIP přijelo do Třince 40 předních kardiologů

27.3.2024

Na workshop s názvem CTO&CHIP dorazilo do Třince 40 předních kardiologů převážně z Komplexních kardiovaskulárních center z České republiky, ale i Slovenska. Cílem akce, kterou pořádala Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí, byly novinky v intervenční léčbě ischemické kardiomyopatie. V rámci jednodenní akce byli operováni dva pacienti, přičemž díky zobrazovacím přístrojům mohli sledující v přednáškovém sále vidět všechny detaily operací, které operatéři komentovali.

Workshop se povedl jak po odborné, tak po organizační stránce. Pokud jde o odbornou stránku, pak již během přípravy workshopu nás velmi potěšil zájem ze strany špičkových odborníků z celé České republiky, z nichž někteří svou aktivní účastí přímo k úspěchu akce přispěli – jako například prof. MUDr. Kala, Ph.D. z FN Brno, MUDr. Janek, CSc. z IKEM Praha, doc. MUDr. Kovárník z VFN Praha a MUDr. Novotný, Ph.D. z Kardiologického centra AGEL Pardubice. Účastníci workshopu vysoce hodnotili celkovou organizaci a zajištění, které připravilo vedení třinecké nemocnice," řekl MUDr. Jindřich Černý, vedoucí lékař intervenční kardiologie a garant workshopu.

Během posledních tří let se v oblasti koronárních intervencí (PCI) objevilo nové téma - intervenční léčba ischemické kardiomyopatie. „Jde o početnou, zároveň ale heterogenní, skupinu pacientů se závažným postižením věnčitých tepen a zhoršenou funkcí levé komory, kteří jsou často významně limitováni v běžném životě a mají často zhoršené dlouhodobé přežívání,“ vysvětluje lékař Jindřich Černý s tím, že operační léčba těchto nemocných často není možná z důvodu přidružených onemocnění a farmaky nelze v potřebné míře ovlivnit potíže ani prognózu nemocných.

V těchto případech je na zvážení provedení perkutánní koronární intervence spadající do kategorie "CHIP" - tedy komplexní a vysoce riziková, přesto indikována perkutánní koronární intervence (z anglického "Complex and High Risk but Indicated PCI"). Katetrizační techniky, požadavky na instrumentarium, přístrojové vybavení jsou velmi specifické, vesměs ekonomicky náročné. Požadavky na zkušenosti a schopnosti operatéra provádějícího CHIP jsou vysoké.
„V současné době zatím není, a to v celosvětovém měřítku, jasná definice CHIP, není zcela jasná indikovaná skupina pacientů a není ani definováno, kdo může CHIP provádět s dostatečnou efektivitou a bezpečností, diskuse na uvedené otázky intenzivně probíhá. Naše pracoviště v Třinci se problematikou CHIP intenzivně zabývá již delší dobu a disponujeme veškerými potřebnými technologiemi. V kontextu výše uvedeného jsme se proto rozhodli uspořádat workshop, na kterém jsme chtěli otázky související s CHIP otevřít  a zahájit tak diskusi v rámci podmínek České s Slovenské republiky,“ sdělil garant akce.

Program workshopu byl sestaven z přednášek, jejich účelem bylo shrnutí současných poznatků CHIP,  katetrizačních zákroků přenášených do auly a diskuse na dané téma. Prvním zákrokem, který vedl MUDr. Jindřich Černý, byla PCI u pacienta s komplexním postižením věnčitých tepen a závažnou dysfunkcí levé komory. Výkon byl z bezpečnostních důvodů proveden s mechanickou oběhovou podporou Impella, k dosažení požadovaného výsledku bylo nutné použití nadstavbových technologií - rotační aterectomie a lithotripse (Shockwave). 

Druhý zákrok vedl MUDr. Vojtěch Novotný, Ph.D. z Kardiologického centa AGEL v Pardubicích. Jednalo se o PCI na chronickém uzávěru pravé věnčité tepny (CTO PCI) u pacienta, který v minulosti podstoupil aortokoronární bypass a u něhož došlo postupem času k uzávěru bypassů.

 

 

Zpět