Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Spojovatelka

+420 558 304 111
+420 800 177 323

O nemocnici

Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí otevřela Telemedicínské centrum

27.3.2023

Odborníci z Nemocnice-AGEL Třinec Podlesí svými projekty již dlouhodobě aktivně ovlivňují směřování moderní medicíny v Česku. V zázemí nově vybudovaného Telemedicínského centra, které bylo dnes slavnostně otevřeno, budou moci své aktivity zaměřené na využití moderních technologií, a to nejen v kardiologii, dále prohlubovat a rozvíjet.

Nově otevřené Telemedicínské centrum, v němž v jedněch prostorách najdeme jak lékaře, tak i tým biomedicínských inženýrů a techniků, se nachází v prvním podlaží budovy polikliniky, v místech, kde v třinecké nemocnici dříve sídlily soukromé ordinace ambulantních lékařů. „Prostory prošly revitalizací a jsou rozděleny na dvě části. Jde jednak o zázemí pro tým biomedicínských inženýrů a techniků, včetně telekonferenční místnosti, a dále ambulance a vyšetřovny, které budou multifunkční. Budou využity pro ultrazvuková a echokardiografická vyšetření, nové pracoviště preventivní kardiologie, zázemí ke zpracování dokumentace ke studiím a grantům, a také další specialisty, jako jsou například psycholog či neurolog,“ popisuje primář Telemedicínského centra MUDr. Jan Chovančík, Ph.D.

Kromě klasického zaměření, tedy distančního sledování pacientů, které provádějí podobně zaměřená specializovaná pracoviště, se zaměřuje třinecké Telemedicínské centrum na využití moderních technologií v klinické praxi. Je také velmi úzce provázáno s klinickými pracovišti nemocnice. „Jsme připraveni řešit požadavky našich lékařů na míru jejich potřebám. Profilujeme se na využití nových technologických postupů v medicíně v širším měřítku. Už před více než dvěma roky jsme začali jako první v republice využívat 3D tisk při simulaci kardiologických výkonů, kdy si vybrané specializované zákroky můžeme na precizních modelech vyzkoušet nanečisto. Operace jsou tak pro pacienty bezpečnější a efektivnější. Takový postup zároveň šetří operační náklady. Tuto praxi jsme pak dále rozvinuli o využití virtuální reality a to hlavně při plánování složitých srdečních operačních výkonů,“ dodává primář Chovančík a doplňuje, že dnes se spektrum zájmu třineckých odborníků rozšířilo také o oblast strojového čtení a umělé inteligence. „I zde vidím obrovský potenciál pro budoucnost. Aktuálně například pracujeme na vlastním softwarovém řešení, které výrazně ulehčí sledování nozokomiálních nákaz ve zdravotnických zařízeních a umožní také jejich větší prevenci,“ uvádí Jan Chovančík.

VÝHODY DÁLKOVÉHO SLEDOVÁNÍ PACIENTŮ

Vzhledem k široké spádové oblasti Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí, kterou tvoří celý Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj, ale výjimkou nejsou ani pacienti z Čech, ocení především klienti ze vzdálenějších regionů projekty centra zaměřené na vzdálený monitoring. „Sledujeme jak pacienty s implantovanými kardiostimulátory, defibrilátory, ale také s přístroji určenými k diagnostice poruch rytmu. Pacienti díky těmto technologiím nemusí dojíždět osobně na kontroly k nám do nemocnice tak často, neboť jejich stav sledujeme distančně takřka v online režimu. V případě zhoršení zdravotního stavu nebo záchytu technické nebo EKG abnormity samozřejmě umíme velmi rychle zasáhnout a situaci řešit. Do budoucna bychom chtěli tímto způsobem sledovat stovky pacientů,“ upřesňuje plány primář Jan Chovančík s tím, že vzdálený monitoring tak

již brzy ušetří dojíždění na lékařské kontroly také dalším pacientům, např. diabetikům, lidem trpícím spánkovou apnoe či pacientům, kteří berou léky na ředění krve.

NOVÉ SLUŽBY V NOVÝCH PROSTORÁCH REHABILITACE

Ve stejném podlaží bude Telemedicínskému centru sousedem ve zmodernizovaných prostorách přestěhovaná ambulantní část rehabilitačního oddělení Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí. Také ve spolupráci s tímto oddělením se rýsují další projekty, a to v rámci zcela nových služeb. „Konkrétní možnosti aktuálně řešíme, je zde ale například myšlenka, že bychom mohli sledovat pacienty na dálku a revidovat jejich domácí pohybové aktivity. Pomoci by k tomu měly chytré hodinky a aplikace,“ prozrazuje MUDr. Barbora Ryšková, primářka rehabilitačního oddělení Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí, s tím, že reálně využívanou novinkou jednoznačně bude používání virtuální reality při pohybové léčbě pacientů lůžkových oddělení Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí.

Ambulance a rehabilitační tělocvična nabídne v nových a rozšířených prostorách nejen estetické prostředí, ale i nové moderní vybavení, které zahrne například přístroje pro novodobou magnetoterapii, léčbu podtlakem či léčbu chladem. „Rehabilitační oddělení aktuálně prošlo kompletní proměnou, a to jak ohledně prostor, tak i vybavení. Nově například nabídneme pacientům procedury fyzikální terapie, které jsme doposud neměli v portfoliu a které patří k novějším metodikám léčebné rehabilitace. Dále nabídneme program kardiorehabilitace pro pacienty, kteří jsou ohrožení nebo již přímo trpí kardiovaskulárním onemocněním. Je to typ cvičení, které kromě farmakoterapie může významně přispět k úspěšné léčbě těchto pacientů. V rámci nového přístrojového vybavení nabídneme také spolupráci s cévními chirurgy a urology při léčbě pacientů s cévními problémy nebo například inkontinencí,“ prozrazuje MUDr. Barbora Ryšková, primářka rehabilitačního oddělení Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí.

V rámci fyzikálních terapií budou novinkami moderní magnetoterapie, léčba pod tlakem či kryoterapie. Intenzivní magnetoterapii zajistí nový vysokoindukční magnet Salus Talent, který využívá vysoké intenzity magnetického pole k léčbě bolesti páteře nebo kloubů například při artróze. Tento přístroj má řádově tisíckrát větší intenzitu než běžné přístroje magnetoterapie a jeho praktickou součástí je také křesílko, které posiluje svaly pánevního dna a pomáhá tak při léčbě inkontinence či erektilních dysfunkcí.

K léčbě pod tlakem v nemocnici poslouží přístroj Vakumed, který využívá změnu atmosférického tlaku (podtlaku) v tubusu a zlepšuje tak prokrvení dolních končetin. Tato terapie je vhodná při léčbě diabetické nohy, defektů nohou při ischemické chorobě dolních končetin, žilní nedostatečnosti, ale i pro regeneraci po sportovním výkonu. „Poslední novinkou bude kryoterapie, během které se využívá velmi chladný vzduch k lokálnímu podchlazení měkkých tkání včetně svalů. Po ochlazení v druhé době dochází k zlepšení prokrvení a odvodu metabolitů z tkání. Toho se využívá nejčastěji u pacientů po poranění svalovém, vymknutí kloubů, ale také u revmatických onemocnění, po operacích kloubů, páteře,“ vysvětluje MUDr. Ryšková. V nových prostorách bude mít zároveň rehabilitační oddělení nově k dispozici velkou tělocvičnu pro skupinová cvičení, jednu individuální tělocvičnu navíc, novou místnost pro kardiorehabilitaci i plně vybavené šatny včetně sprchy pro lepší komfort pacientů. Díky rozšíření prostor bude moci ambulantní služby navíc využít i větší počet pacientů.

Zpět