Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Spojovatelka

+420 558 304 111
+420 800 177 323

O nemocnici

Centrum sportovní kardiologie v Nemocnici AGEL Třinec-Podlesí, jedno z prvních v ČR, za uplynulý rok vyšetřilo na stovku sportovců. Odborníci odhalili skryté arytmie, ale i následky prodělaného covidu

27.12.2021

Je tomu rok, co v Nemocnici AGEL Třinec-Podlesí začalo fungovat specializované kardiologické centrum, které pomáhá u sportovců snižovat riziko výskytu náhlých srdečních zástav a poškození srdce nebo předcházet případům nečekaných úmrtí mladých sportovců. Sport sám o sobě není podle odborníků příčinou problému, ale zhoršuje prognózu a může být spouštěčem akutního zhoršení nepoznaného srdečního onemocnění. To se může projevit například náhlou poruchou srdečního rytmu během fyzické námahy.

„Nejvíce pacientů k nám za uplynulý rok přišlo s poruchami rytmu srdce – tzv. arytmií. Často pacient-sportovec nemá žádné problémy a tyto arytmie se odhalí až při screeningu pro sportovní aktivitu,” říká MUDr. Bogna Jiravská-Godula, vedoucí lékařka Centra sportovní kardiologie Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí.

Jako ostatní specializovaná pracoviště, i Centrum sportovní medicíny celý rok vyhodnocovalo i zdravotní stav sportovců po prodělaném covidu. „Toto onemocnění je pro srdce vysoce rizikové, což je prokázáno. Proto je nutné po této nemoci srdce v každém případě šetřit před zátěží, protože riziko poškození srdečního svalu je vysoké. Sedm dní po skončení příznaků by sportovec vůbec neměl intenzivně sportovat. Dalších sedm dní se pak může pomalu vracet k fyzické aktivitě,“ vysvětluje MUDr. Bogna Jiravská-Godula.

Pacienti, kteří se do péče specialistů z Centra sportovní medicíny Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí dostávají, jsou vesměs aktivní sportovci různého stáří. „Máme klienty mladších ročníků, ale i v předseniorském věku. Nově se nám hlásí pacienti, kteří mají srdeční vady a sportují. Těch bylo předtím naprosté minimum. Jsou to třeba i lidé, kteří už přijdou s výsledky z primárních vyšetření a chtějí mít jistotu, že si sportem neublíží,“ vysvětluje lékařka.

V rámci všech Center sportovní kardiologie, která vloni začala fungovat, existuje společná platforma, ve které navzájem specialisté sportovní kardiologie z Center sportovní kardiologie Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí, Všeobecné fakultní nemocnicí v Praze, Fakultní nemocnice v Motole a Fakultní nemocnice v Olomouci konzultují své případy.

„U sportovce je nutné vyšetření při jakémkoli náhlém zhoršení kondice, bušení srdce i mimo zátěž nebo přítomnost závratě – to jsou základní potíže, kvůli kterým nás sportovci navštěvují. Nejsou výjimkou případy, kdy přijdeme u mladého sportovce na významnou poruchu rytmu srdce, kterou odstraníme pomocí operačního zákroku. Takovému sportovci naše Centra sportovní medicíny jsou schopna zachránit kariéru,“ říká kardiolog MUDr. Otakar Jiravský z Centra sportovní kardiologie Nemocnice AGEL Třines-Podlesí.

Podle statistik nenadále zemře jeden z 200 tisíc lidí ročně, ale nositelem potenciálně smrtelné srdeční choroby je jeden z 250 až 300 lidí. Centrum sportovní kardiologie spolupracuje s kardiology i s tělovýchovnými lékaři z Moravy a Slezska, kteří se této problematice věnují a pomáhají včas zachytit další sportovce, kteří by mohli mít kardiologické komplikace.

„Než Centra sportovní medicíny vznikla, zřídkakdy se sportovci mohli dopracovat k takto rozsáhlé a podrobné péči specialistů. Také díky existenci center se bohatě rozvinula spolupráce na mezinárodní úrovni. Není výjimkou, že lékaři spolu konzultují pacienty ze Slovenska nebo z Polska,“ doplňuje kardiolog MUDr. Otakar Jiravský z Centra sportovní kardiologie Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí.

„Díky propojení Center jsme schopni zajistit maximální kvalitu vyšetření. Například v Nemocnici AGEL Třinec-Podlesí se snažíme centralizovat všechny podrobná vyšetření na jednom místě. Často si tak sportovec, jehož vyšetření by jindy trvala i týdny, může svůj zdravotní stav ověřit v řádu několika málo dní,“ dodává MUDr. Bogna Jiravská-Godula, vedoucí lékařka Centra sportovní kardiologie Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí.

Přihlášení do centra není nijak složité. Stačí navštívit internetové stránky třinecké nemocnice v Podlesí a přímo na úvodní stránce pak rozkliknout ikonu Centrum sportovní kardiologie. Zde čeká klienta formulář s registrací, kde kromě základních údajů o své osobě popíše stručně svůj zdravotní problém a připojí přílohy v podobě absolvovaných vyšetření. (https://csk.nemocnicepodlesi.agel.cz/)

Centra sportovní kardiologie vznikla paralelně v roce 2020 a mají podporu České kardiologické společnosti a České společnosti tělovýchovného lékařství. Centra nejsou primárně určena pro preventivní testování klubů či jednotlivců ani pro zajištění akutní péče pro sportovce. Jejich smyslem je konziliární spolupráce s lékaři v první linii.

Zpět