Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

O nemocnici

Vzdělávací a výzkumný institut AGEL spolu s Nemocnicí AGEL Třinec-Podlesí učí školáky první pomoci. V projektu „Neboj se pomoci!“ proškolí více než 700 dětí

7.12.2021

Hlavním cílem projektu „Neboj se pomoci!“ je podpora zdravotní osvěty žáků základních a středních škol v Moravskoslezském kraji v oblasti poskytování laické první pomoci. Vzdělávací a výzkumný institut AGEL ve spolupráci s Nemocnicí AGEL Třinec-Podlesí tento rok proškolí více než 700 dětí z 16 vzdělávacích institucí.

Osvětový projekt běží od začátku letošního roku. Zdravotníci z Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí v etapách navštěvují různá školská zařízení v Moravskoslezském kraji. „Naučit žáky základních a středních škol teoretickou a praktickou první pomoc je v dnešní době nesmírně důležité, každý člověk i ve školním věku by měl umět poskytnout základní první pomoc. Našim cílem je učit děti komplexnímu procesu poskytnutí první pomoci, nikoliv jen samotné kardiopulmonální resuscitaci. Chceme, aby děti po absolvování našeho kurzu byly schopny kardiopulmonální resuscitaci zasadit do celkového kontextu poskytování první péče a v případě nenadálé situace byly schopny adekvátně reagovat.“ vysvětluje garantka projektu a lékařka na oddělení ARO Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí MUDr. Jitka Matlochová.

Cílovou skupinou projektu je mládež ve věku do 18 let. Žáci jsou do projektu zapojení formou teoretického představení problematiky laické první pomoci a následujícího praktického nácviku technik první pomoci. Každý zapojený žák musí formou praktické ukázky prokázat pochopení problematiky a reakce na modelovou situaci. „Pro tyto účely jsme pořídili nové a adekvátní simulační pomůcky, aby se žáci mohli interaktivně vzdělávat a lépe tak danou situaci pochopili. Na konci každého školení musí žáci své znalosti prokázat závěrečným testem. Očekávánou úspěšností byla hranice min. 90%, která se žákům daří plnit,“ popisuje PhDr. Monika Kubalíková, zástupce řešitele projektu a manažerka kvality Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí.

Žáci se během školení učí i improvizace, protože předměty a materiály potřebné pro první pomoc nejsou většinou k dispozici. První pomoc je bezprostřední, většinou laická pomoc poskytnutá zraněné nebo nemocné osobě, nenahrazuje lékařské ošetření, ale je předpokladem jeho úspěšnosti. „Žákům také vštěpujeme, že když v prvních minutách postiženému člověku nepomůžete vy, tak už mu možná později nepomůže nikdo. Povinnost poskytnout základní první pomoc má každý, podle svých možností a schopností. Nikdo není ale povinen poskytovat první pomoc, jestliže by tím ohrožoval vlastní život. Velmi rychle to pochopili i žáci základní školy Dolní Domaslavice, kde jsme za dva dny proškolili 169 dětí, což je vlastně celá škola,“ uzavírá PhDr. Monika Kubalíková.

Projekt „Neboj se pomoci!“ má v Moravskoslezském kraji velmi dobré ohlasy. Po absolvování výuky ve školách byl zjištěn velký přínos u žáků, kteří jsou nadšeni stejně jako jejich učitelé. Žáky během školení nejvíce zajímá styl správné techniky první pomoci a získaná zkušenost, která jim umožní zbavit se obav při poskytnutí laické první pomoci. Projekt je spolufinancovaný z prostředků MZČR a v plánu je realizace i v roce 2022. Leták k akci - https://vavia.agel.cz/projekty/neboj-se-pomoci

Zpět

Tiskový mluvčí

KONTAKT PRO MÉDIA

Mgr. Radka Miloševská
Email: radka.milosevska@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: