Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

O nemocnici

Nemocnici AGEL Třinec-Podlesí si auditoři vybrali pro první neohlášenou kontrolu v ČR. Získaná reakreditace potvrdila vysokou úroveň péče

18.3.2021

Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí i v mimořádně složitém období pandemie nepolevila ve vysoké poskytované kvalitě služeb a bezpečí pacientů. Potvrdili to auditoři ze Spojené akreditační komise, kteří poprvé v historii přišli v České republice na šetření k získání reakreditace bez ohlášení. Výsledek je dobrým signálem pro pacienty i zaměstnance.

Třinecká nemocnice v Podlesí se v roce 2002 stala prvním pracovištěm v zemi akreditovaným na kvalitu poskytovaných služeb a od té doby obhájila vždy následnou reakreditaci. Naposledy se tak stalo v těchto dnech a v rámci akreditací došlo i na jednu úspěšnou premiéru. „Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí je první nemocnicí v České republice, kde proběhla tato forma akreditace bez ohlášení. Období koronaviru je pro všechny velmi náročné, ale díky dlouhodobě nastavené kultuře kvality a bezpečí jsme byli přesvědčeni, že naši zaměstnanci formu neohlášené kontroly zvládnou bez problému,” říká ředitelka Odboru Sociální a ošetřovatelské péče skupiny AGEL Ing. Kristina Krausová MBA.

Odborníci ze Spojené akreditační komise (SAK) se ohledně neohlášených akreditací nechali inspirovat svými kolegy v USA. Zde především ty nejambicióznější nemocnice samy před časem začaly oslovovat auditory s tím, že chtějí prokázat trvalou připravenost a kvalitu nastaveného systému a vyhnout se tak poznámkám o “připravených kulisách”. „Vzhledem ke konzistentnímu přístupu k řízení kvality a bezpečí v nemocnici Podlesí jsme minulý rok tuto speciální formu šetření nabídli managementu, který následně souhlasil. Nemocnici jsme tedy oznámili jen dvouměsíční interval, v rámci kterého mohou auditoři dorazit. Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí se tak znovu stala pionýrem – tentokrát v neohlášeném šetření,” potvrzuje ředitel SAK MUDr. David Marx, Ph.D., a dodává: „Fakt, že v něm uspěla, je důkazem o tom, že garanci kvality svým pacientům bere jako samozřejmou součást každodenní praxe. Navíc je třeba zdůraznit, že se to děje i v situaci pandemie covid-19, která nároky na nemocnice v celé zemi výrazně zvyšuje.”

Nemocnici AGEL Třinec-Podlesí se konkrétně podařilo obhájit certifikát kvality podle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb. udělený právě Spojenou akreditační komisí. Akreditační komise (ve složení lékař, sestra a technický pracovník) posuzovala komplexní nastavení procesů přímou kontrolou v provozu formou pohovorů se zaměstnanci i pacienty, zaměřila se také na vnitřní předpisy nemocnice. „Pro úspěšné získaní reakreditace jsou zapotřebí i správné nástroje a jedním z nich je také interní audit. V naší nemocnici probíhají pravidelně a jsou zaměřené především na rizikové oblasti, ale také jimi ověřujeme, zda všichni zaměstnanci dodržují legislativu, stanovená pravidla, normy a postupy a řádně plní své povinnosti vůči pacientům,” vysvětluje PhDr. Monika Kubalíková, manažerka kvality v Nemocnici AGEL Třinec-Podlesí.

Získaná reakreditace potvrdila třineckému zdravotnickému zařízení se specializovanou péči v léčbě kardiovaskulárních onemocnění vysoce nastavenou úroveň v péči o pacienta a celkovou bezpečnost. „Všichni bez rozdílu chceme, aby pacienti, kteří přicházejí do našeho zdravotnického zařízení, byli hlavně co nejdříve zdraví, nebo měli své zdravotní problémy pod kontrolou za předpokladu, že poskytnutá zdravotní péče bude bezpečná, včasná a efektivní, respektive účinná,” poznamenává manažerka kvality. Zároveň certifikát přináší i pracovníkům větší míru jistoty při práci, kvalitnější odbornou komunikaci, či právní jistotu. „A především jistě i pocit hrdosti na pracoviště, kde působí. Fakt, že nemocnice v Podlesí od roku 2002 obhájila akreditaci šestkrát s tím, že náročnost akreditačních standardů i jejich počet časem rostl, svědčí o manažerské i klinické konzistenci a pochopitelně o vysoké úrovni kvality a bezpečí v zařízení,” zdůrazňuje ředitel Spojené akreditační komise.

Navíc to vše v době, kdy zdravotnická zařízení musela v důsledku koronaviru realizovat řadu organizačních změn kladoucích důraz na profesionalitu, ať už se jedná o dodržování nových postupů, zaškolování, rychlost reakce, či vyhodnocování rizik.

„Úspěšně vykonaná akreditace je potvrzením, že klademe důraz na vysokou kvalitu a bezpečí poskytovaných služeb a dokazuje, že tento systém má v naší nemocnici standardně vysokou úroveň. Akreditační audit je pro nemocnici vždy náročný proces, a proto si nesmírně cením úspěchu, kterého jsme dosáhli, zvláště v nelehkém období pandemie COVID-19. Poskytujeme pacientům špičkovou specializovanou péči na vysoce odborné úrovni a akreditace tento ukazatel potvrdila. Spokojenost našich klientů byla a je na předním místě, vždy se na nás mohou s důvěrou obracet,” říká předseda představenstva Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí MUDr. Radek Neuwirth, MBA.

Zpět

Tiskový mluvčí

KONTAKT PRO MÉDIA

Mgr. Adam Knesl
Email: adam.knesl@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: