Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

O nemocnici

Cvičná evakuace 2015

Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem proběhla v Nemocnici Podlesí 18. 12. 2015 v odpoledních hodinách cvičná evakuace.

Tématem byla likvidace kouře z prostoru lůžkové části nemocnice a prověření odborné přípravy jednotek požární ochrany a spolupráce se zaměstnanci.

Po příjezdu jednotky na místo události je zjištěno, že se jedná o zakouřený prostor lůžkové části pavilonu jednodenní kardiologie. Pracovnice příjmového oddělení informuje velitele zásahu o tom, že všichni příslušní zaměstnanci opustili prostory budovy, pouze dva pacienti nebyli nalezeni a pravděpodobně se ukrývají v budově.
Vedoucí zásahu vydává rozkaz k natažení jednoduchého hadicového vedení a současně s provedeným průzkumem, taktéž vyhledávání a následné vyvedení osob. Po vyvedení osob pomocí vyváděcích masek, je prostor odvětrán a předán personálu nemocnice. Zásah je proveden v DIP a za použití vyvíječe kouře.

Cvičení proběhlo v podmínkách, simulující reálné podmínky při zásahu. Byla ověřena připravenost jednotky na tento typ zásahu. Cvičení splnilo svůj účel a projevila se vysoká míra profesionality příslušníků Hasičského záchranného sboru. Po cvičení zasahující provedli seznámení s novým objektem dospávacího pokoje kardiologie.

U cvičení nebyla pořízena fotodokumentace.